Annette Mollerup

Adjunkt, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske med intensiv specialuddannelse

Uddannelser

 • 2017-nu: Lektorkvalificeringsforløb ved Absalon og Diakonissestiftelsen
 • 2014 : Tildelt ph.d.-grad ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet
 • 2008: Cand.scient.san. (kandidatgrad i Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse) ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet
 • 2004-2005: Specialuddannelse, Intensiv sygepleje
 • 2001-2003: Voksenunderviser, Københavns Dag- og Aftenseminarium, Skovlunde
 • 1995-1997: Efteruddannelse, Intensiv sygepleje
 • 1984-1988: Sygeplejerske, Ringsted Sygeplejeskole

Relevante akademiske kurser

 • 2010-2014 Basic Statistics for Health Researchers
  Kvalitativ analyse i sundhedshumanistisk forskning
  Methodology in psychosocial epidemiology
  Medical anthropology
  Rehabilitation Research
 • 2006-2008 Spørgeskemakonstruktion, Projektstyring i politisk ledede organisationer
 • 2005-2006 Forskerkursus ved Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning (UCSF)


Andre kurser

 • 2018 NESTLED-kursus ved Laerdal for undervisere i simulation
 • 2010 Projektlederkursus ‘Beyond Project Leadership’ (ved Pathfinder, 4 dage)

Klinisk erfaring og særlige arbejdsområder

 • 2019-nu: Adjunkt ved Professionshøjskolen Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
 • 2017-2019: Adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde
  • Underviser, vejleder og intern bedømmer på sygeplejerskeuddannelsen
  • Udvikler, underviser og bedømmer på efter- og videreuddannelse på diplomniveau og på Specialuddannelse i borgernær sygepleje
 • 2016-2017: Udkørende hjemmesygeplejerske ved Hillerød hjemmesygepleje
 • 2015-2016: Klinisk sygeplejespecialist ved Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, og postdoc ved Syddansk Universitet
  • Forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt undervisning og vejledning
 • 2010-2015: Ph.d.-studerende og postdoc, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital
  • Projektledelse af randomiseret kontrolleret projekt med 2 settings (tværsektorielt)
  • 18 måneders koordinering af inklusion, vejledning og follow-up af 306 patienter
  • Kvalitativt projekt: afvikling af 4 fokusgruppeinterviews med ialt 23 patienter
  • Kvalitativ og kvantitativ evaluering af HudRask-vejledningsprogrammet fra ph.d.-studiet herunder brugeradfærd på www.hudrask.dk (via websitets transaktionslog)
 • 2008-2010: Arbejdsmiljørådgiver, Katalysatorfabrikken Haldor Topsøe A/S, Frederikssund
  • Tværorganisatorisk projekt om forebyggelse af arbejdsulykker og undervisning
  • Strategiudvikling og arbejdsmiljøledelse jf. arbejdsmiljøcertificering
  • Helbredsundersøgelser ved natarbejde og arbejdsevnevurderinger
  • Undervisning af medarbejdere omkring forebyggelse af arbejdsbetinget sygdom herunder håndeksem
 • 2003-2008: Sygeplejerske, Intensiv afdeling, Herlev Hospital
 • 1998-2003: Klinisk sygeplejespecialist, Opvågningsafsnittet, Bispebjerg Hospital
  • Ansvar for introduktion og kompetenceudvikling af afsnittets sygeplejerskegruppe
  • Udarbejdelse af instrukser og retningslinjer
 • 1997-1998: Udkørende hjemmesygeplejerske, Bispebjerg Hjemmesygepleje
 • 1993-1997: Sygeplejerske ved Intensiv afdeling, Bispebjerg Hospital
 • 1989-1993: Sygeplejerske i ansættelse ved Neuromedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
 • 1988-1989: Sygeplejerske ved Gynækologisk afdeling, Centralsygehuset i Slagelse

Udviklingsaktiviteter relateret til forskning

 • 2011: Ansvarlig for udvikling af, og hovedleverandør til, hjemmeside www.hudrask.dk til patienter, der deltog i projekt ‘Egenomsorg ved håndeksem’. Sitet indeholdt en elektronisk log, der var nyudviklet med henblik på selvmonitorering, informationsmateriale, pædagogiske film, quiz, links, kontaktformular og et patientdialogforum
  Forskningsformidling internationalt og nationalt
 • 2014: European Association of Communication in Health Conference, Amsterdam, The effectiveness of the Healthy Skin Clinic, a tailored nurse-led counseling in hand eczema (foredrag)
 • 2014 : 12th Congress of European Society of Contact Dermatitis, Barcelona, The effectiveness of the Healthy Skin Clinic, a tailored nurse-led counseling in hand eczema (foredrag) og Gender differences in hand eczema - everyday exposures, severity and consequences (foredrag)
 • 2013: Foredrag ved Forskningens Dag, Gentofte Hospital, Dansk Dermatologisk Selskab årsmøde (invited speaker) og Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker årskonference (invited speaker)
 • 2012: European Association of Communication in Health Conference, St. Andrews, Knowledge, attitudes and behavior in everyday life with chronic hand eczema: a qualitative study (poster)
 • 2012: 11th Congress of European Society of Contact Dermatitis, Malmø, Exploring Self-Management in Chronic Hand Eczema - A Qualitative Study (poster)
 • 2007: Nordisk Forening for Forskning i Intensivsygepleje, København, Outreach - et nyt koncept (invited speaker)
 • 2005: BACCN conference i Warwick, England, Nurses’ impact on stress factors in ICU (foredrag)
 • 2005: 1st conference of the European Federation of Critical Care Nursing Association, Paris, Nurses’ impact on stress factors in ICU (foredrag)

Faglige interesseområder

Innovation, forskning og forskningsmetodologi, evidensbaseret praksis, patientvejledning, egenomsorg ved kronisk sygdom, eHealth, intensiv sygepleje, akutfunktioner og akut sygepleje i kommunal sygepleje, simulationsbaseret undervisning, koordinering af komplekse patient- og borgerforløb, specialuddannelse i Borgernær sygepleje, kompetenceudvikling

Andet

 • 2019: Oplæg om klinisk lederskab på Konference afholdt af Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (Børkop 30. september)
 • 2016: Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, National Klinisk Retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft. Udpeget af Dansk Sygeplejefagligt Selskab (DASYS)
 • 2014-2015: Reviewer ved Wiley-tidsskrifterne Contact Dermatitis og Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology (JEADV)
 • 2014: Foredragsholder og moderator af erfaringsudveksling ved Kursus i Kontakteksem for klinikpersonale ved dermatologiske klinikker, afviklet på Gentofte Hospital
 • 2014: Deltagelse i Region Hovedstadens ‘Sundhedsdage’, Øksnehallen, København
 • 2014: Oplæg ved Symposium om arbejdsbetinget kontakteksem, afholdt i Eigtved Pakhus
 • 2012-2014: Foredrag om forebyggelse af håndeksem ved temamøder i virksomheder, faglige sammenslutninger og Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Publikationer – peer reviewed

 • Mollerup A, Harboe G & Johansen JD. User evaluation of patient counselling, combining nurse consultation and eHealth in hand eczema. Contact Dermatitis 2016;74:205-216
 • Mollerup A & Johansen JD. Response shift in severity assessment of hand eczema by visual analogue scales. Contact Dermatitis 2015 Mar;72(3):178-83
 • Mollerup A, Veien NK, Johansen JD. Effectiveness of the Healthy Skin Clinic - A randomised clinical trial of nurse-led patient counselling in hand eczema. Contact Dermatitis 2014 Oct;71(4):202-14, Studiet indgår som del af evidensgrundlaget i Sundhedsstyrelsen 2016 National Klinisk Retningslinje: Behandling af håndeksem
 • Mollerup A, Veien NK, Johansen JD. An analysis of gender differences in hand eczema - everyday exposures, severity and consequences. Contact Dermatitis 2014 Jul;71(1):21-30
 • Mollerup A, Johansen JD, Thing LF. Knowledge, attitudes and behaviour in everyday life with chronic hand eczema - A qualitative study. British Journal of Dermatology 2013;169(5):1056-65
 • Mollerup A, Veien NK, Johansen JD. Chronic Hand Eczema - self-management and prognosis: a study protocol for a randomised clinical trial. BMC Dermatology 2012;12:6
 • Mollerup A & Mortensen PS. Nurses’ perception of their own level of competence. CONNECT: The World of Critical Care Nursing 2004;3(3):49

Afhandlinger, bogkapitler og anden skriftlig formidling

 • 2016: Bogkapitel
  Mollerup, A. Måling af effekt. I: Konradsen, H. (red.) 2016 Screeninger i klinisk praksis. Munksgaard, København, s. 59-73
 • 2014: Ph.d.-afhandling
  ‘Hand eczema - Self-management and prognosis’, Afhandling kan hentes på: https://www.videncenterforallergi.dk/wp-content/uploads/files/ph.d-afhandlinger/phd-mollerup.pdf
 • 2008: Kandidatspeciale cand.scient.san., ‘Effectiveness of Rapid Response Systems: Do we need new approaches for research’; et kritisk litteraturstudie og et mindre case-kontrol studie
 • 2005: Projektopgave ved Specialuddannelse intensiv sygepleje, ‘Tid til handling - handling i tide’ (om Rapid Response Systems med input efter studiebesøg Frimley Park Hospital, Surrey, UK)
 • 2003: Afsluttende eksamensprojekt ved Voksenunderviseruddannelse, ‘Kompetenceudvikling med udgangspunkt i medarbejderens motivation’; en sammenlignende analyse af kompetenceudvikling ud fra henholdsvis en værdi- og ressourceorienteret tilgang og en problemorienteret tilgang

Priser, legater og stipendier

 • 2013: Novo Nordisk Fondens samfinansierede postdoc-stipendium på DKK 500.000,-
 • 2010-2014: Tildelt forskningsmidler fra Aage Bangs Fond, ialt DKK 150.000,-
 • 2012: Pris på euro 1.000,- for bedste poster ved 11th Congress of European Society of Contact Dermatitis i Malmø
 • 2006: 2. præmie (DKK 10.000,-) i PKA’s essaykonkurrence ‘Spænd den mentale sikkerhedssele’ om psykisk arbejdsmiljø og udbrændthed