Valgfrie elemeter

 

 

Valgfrie elementer på semester 7

Du kan tilmelde dig vores valgfrie elementer på semester 7 uanset hvilken sundhedsuddannelse, du går på.

Generelle oplysninger om de valgfrie elementer

Det er vigtigt, at du selv er med til at sætte et personligt præg på din uddannelse, så du kan fordybe dig i et fagområde.

Sundhedsuddannelserne giver dig mulighed for at vælge mellem valgfrie elemeter, der: 

  • Er tilrettelagt af dig selv eller er udbudt af en uddannelsesinstitution
  • Er teoretiske, praktiske og/eller kliniske
  • Er målrettet én profession eller flere sundhedsprofessioner
  • Er udbudt af din egen eller andre uddannelsesinstitutioner
  • Finder sted i Danmark eller internationalt. Kontakt eventuelt den internationale koordinator på egen uddannelsesinstitution


De valgfrie elementer afspejler aktuelle sundhedsfaglige temaer/problemstillinger i professionen og samfundet.

ECTS-point og varighed

ECTS-point og længden af de valgfrie elementer ved UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen
De valgfrie elementer har omfang af 10 ECTS-point
De valgfrie elementer placeres i de første 6 uger af semester 7, dvs. uge 6-11 og 35-40.

Den forventede studieaktivitet i et valgfrit element er angivet i ECTS-point

ECTS-point udgør en værdi, der tildeles studieelementer for at beskrive den arbejdsmængde, du som studerende skal præstere for at gennemføre elementerne, jf. det europæiske meritoverførselssystem (ECTS).

  • 1 uge svarer til 1,5 ECTS-point

På landsplan kan de valgfrie elemnter have forskellig varighed. 
Udbudet af valgfrie elementer på landsplan på semester 7 kan have en varighed på 2, 4 eller 6 uger. Det betyder, at:

2 uger udløser 3 1/3 ECTS-point
4 uger udløser 6 2/3 ECTS-point 
6 uger udløser 10 ECTS-point

 

 

Udbudte valgfrie elementer

Efterår 2020


Eksistentielle temaer i palliativ optik

Uge 35-40

Beskrivelse af det valgfrie element


Innovation og sygepleje

Uge 35-40

Beskrivelse af det valgfrie element

 

OBS! For begge valgfrie elementer gælder at de første tre uger omhandler om enten 'børn og unge i sygeplejen' eller 'innovation' og de sidste tre uger omhandler om både kvantitative OG kvalitative metoder i sygeplejen.

Udbud af de valgfrie elemener annonceres på professionshøjskolernes hjemmesider i:

uge 11 - valgfag kommende efterår
uge 41 - valgfag kommende forår

Oversigt over sites findes på www.sundhedsuddannelse.dk

Oversigt over link til de øvrige sygeplejerskeuddannelsers udbud af valgmodul findes på www.sygeplejerskeuddannelsen.dk

Tilmelding

Tilmelding og procedure for ansøgning til valgfrit element

Du skal tilmelde dig på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage valgfrit element.

Er du i tvivl om, hvorvidt et valgfrit element er relevant for dig, kan du søge vejledning i din uddannelse.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfrit element. Det skal aftales i samarbejde med den semesteransvarlige fra din uddannelse

Ansøgninger modtages i henholdsvis uge 13 og uge 43. 

Tilbagemelding optag/afslag sker senest i uge 16 og uge 46.

Er du ikke er optaget på dit ønskede valgmodul, vil det være muligt at søge blandt evt. ledige pladser. Ledige pladser på de udbudte valgfag bliver annonceret i uge 17 og uge 47.
Du får svar tilbage i uge 19 og i uge 49.

Tilmelding til valgfrit element

Du tilmelder dig et valgfrit element ved at sende en mail til Laila Jensen: laij@ucdiakonissen.dk

Husk at oplyse:

  • Ønsket valgfrit element
  • Fulde navn
  • E-mail (studiemail)
  • Din uddannelsesinstitution 

 

HUSK, at er du optaget på valgfrit element på anden uddannelsesinstitution, skal du sende en mail til Laila med navn på element samt uddannelsesinstitution.

Hvem kan du spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller Rikke Vinter Hedensted, semesteransvarlig 7. semester, rili@ucdiakonissen.dk