Eksamen og bedømmelse

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på sygeplejerskeuddannelsen, således at hvert semester indbefatter en prøve, der retter sig specifikt til det enkelte semester. Der er både praktiske og teoretiske prøver gennem hele uddannelsen, og eksamen afholdes på uddannelsen og på praktikstederne.

Se semesterbeskrivelserne under Semestre.

Specifikke eksamensbestemmelser


Søger du yderligere information?

Læs mere i din studieordning under Studieordning, love og bekendtgørelser.

 

Hvem kan du spørge?

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.