Eksamen og bedømmelse

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på sygeplejerskeuddannelsen, således at hvert modul indbefatter en prøve, der retter sig specifikt til det enkelte modul. Der er både praktiske og teoretiske prøver gennem hele uddannelsen, og eksamen afholdes på uddannelsen og på praktikstederne.

Specifikke eksamensbestemmelser

For studerende startet før september 2016:
Se modulbeskrivelserne under Moduler.

For studerende startet efter september 2016:
Se semesterbeskrivelserne under Semestre.

  • Eksamenspræstationerne bedømmes efter Syvtrinsskalaen eller som bestået/ikke bestået.
  • Skriftlige opgaver skal følge de tekniske retningslinjer.
  • For at opnå en professionsbachelor i sygepleje, skal alle eksamener og prøver bestås.


Søger du yderligere information?

Læs mere i din studieordning under Studieordning, love og bekendtgørelser.

 

Hvem kan du spørge?

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.