Eksamen og bedømmelse

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på sygeplejerskeuddannelsen, således at hvert semester indbefatter en prøve, der retter sig specifikt til det enkelte semester. Der er både praktiske og teoretiske prøver gennem hele uddannelsen, og eksamen afholdes på uddannelsen og på praktikstederne. Se semesterbeskrivelserne via dette link.

Specifikke eksamensbestemmelser


Søger du yderligere information?

Læs mere i din studieordning via dette link.