Uddannelsen

Professionsbachelor i sygepleje er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3,5 år.

På billedet taler to studerende sammen.

Ny studieordning i 2016

Ved studiestart september 2016 trådte en ny studieordning i kraft for sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. 


Uddannelsen er opbygget af en række fag, der sikrer dig den viden og de kompetencer, du har brug for som nyuddannet sygeplejerske. Vi sørger for, at du kan leve op til dette ansvar ved at levere et højt niveau i din sygeplejefaglige undervisning og ved at give dig mulighed for at øve og udvikle praktiske færdigheder i dine klinikforløb (praktik). Klinikken foregår i tæt samarbejde med uddannede sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Få overblik over klinikken.

Mere om uddannelsen


Som sygeplejestuderende beskæftiger du dig med fag fra mange forskellige områder - både sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab samt humaniora. Fagene er alle bundet op på sygeplejefaglige temaer, der giver dig en sammenhængende og dybdegående forståelse og dygtighed inden for sygeplejeprofessionen. Undervejs i dit uddannelsesforløb har du mulighed for at finde ud af, hvad du finder mest interessant, og i hvilken retning du vil gå i dit videre forløb.

Billedet viser to studerende på en hospitalsstue.