Nøgletal


Her finder du statistik og nøgletal for vores lokale sygeplejerskeuddannelse, og uddannelsesbekendtgørelsen og den fælles studieordning for sygeplejerskeuddannelsen.

Brugervenlighed
Vi har samlet information, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

Du kan finde informationen herunder.

Statistik over studerende
Du kan også orientere dig om studerendes fuldførelsesprocent på Undervisningsministeriets hjemmeside.

UC Diakonissestiftelsen Sygeplejeskolens statistik sorterer under Professionshøjskolen Metropol.