Helle Nina Henriksen

SU og SPS-vejleder

Uddannelser

  • 1980-1983: Den erhvervssproglige Korrespondenteksamen i engelsk

  • 1984-1985: Dansk Kommunalkursus I + 2 (Økonomisk/Administrativ linje)

  • 2001-2002: Kommunomuddannelse (modul: Teknik og Miljø)

  • 2007-2008: SU uddannelse

  • 2009-2011: Almen voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG)