Råd og udvalg

Mulighed for indflydelse
På Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole er de studerende repræsenteret i følgende råd, sammenslutninger og udvalg:

De studerendes råd
De studerendes Råd er UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsens interne rådgivende samarbejdsorgan.

De studerendes Råd består af: 1-2 studerende per hold, 2 undervisere, studievejleder og en uddannelsesleder.

Der er fire møder årligt, to i efterårssemestret og to i forårssemestret

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)
SLS er et partipolitisk uafhængigt organ som, i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd (DSR), har til formål at:

  • varetage sygeplejestuderendes interesser i sundhedspolitik, organisatoriske, uddannelsespolitiske og studiemæssige forhold, såvel nationalt som internationalt
  • arbejde for sygeplejerskeuddannelsens udvikling herunder at sikre sygeplejestuderendes indflydelse såvel lokalt som på landsplan 
  • sikre og forbedre de sygeplejestuderendes vilkår under uddannelsen

SLS Diakonissestiftelsen på Facebook:


Udvalget for internationale studier
I udvalget for internationale studier sidder 2 studerende, to internationale koordinatorer samt uddannelseslederen.

Der samarbejdes om at fremme kendskabet til og mulighederne for praktikophold i udlandet.
Bl.a. deltager udvalget i afholdelsen af en orienteringseftermiddag for hvert semester, hvor studerende der har været i praktik i udlandet, kommer og fortæller om deres oplevelser. De mere formelle kriterier for praktik i udlandet bliver også gennemgået her.

Der afholdes møder efter behov, dog højst 4 om året.

Temadagsudvalg
I november måned afholder skolen en temadag med deltagelse af alle studerende. Emnet for temadagen vælges i samarbejde med de studerende, som står for den praktiske afholdelse af dagen sammen med en underviser.

Emner fra temadage:

Gadesygeplejersken: hjemløse
Sygeplejersker i ekstraordinære jobs
Hiv og Aids samt Læger uden grænser
Organtransplantation: omsorg, pleje, koordinering
Den norske sygeplejeforsker, Kari Martinsen
Misbrug v/ Speciallæge i psykiatri Henrik Rindom