Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelses historie

Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeruddannelses historie er tæt knyttet til Diakonissestiftelsens historie. Det hele startede i 1863 i et lille hus i Smallegade på Frederiksberg, for senere i 1876 at flytte over i stiftelsens nuværende bygninger på Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg.

Opfordringen til at oprette et Diakonissehus kom fra daværende Kronprinsesse Louise, som ved selvsyn i Tyskland havde set et Diakonissehus. Siden den tid har stiftelsen været knyttet til Kongehuset, og i dag er Hendes Majestæt Dronningen protektor for Diakonissestiftelsen.

Frøken Louise Conring blev i 1861 sendt på studietur til Stockholm og senere til forskellige Diakonissehuse i Tyskland for at lære sygepleje, og blev i Kaiserswerth indviet som diakonisse i den Evangelisk Lutherske kirke.

De første søstres faglige uddannelse bestod hovedsagelig af praktisk læring, hvor en af søstrene gik foran for at vise hvordan sengeredning og hygiejne skulle være. Mesterlære ville vi i dag kalde denne form for læring. På den tid var det en ringeagtet bestilling at tage sig af de syge, og plejen blev derefter, men med diakonisserne kom der en anden og bedre holdning til sygeplejen og dermed også en anden og bedre standard.

Først i 1879 da søster Sophie Zahrtmann kom til Diakonissestiftelsen efter nogle år som diakonisse i Strasbourg, begyndte uddannelsen også at få et teoretisk indhold.

I lighed med Røde Kors og Dansk Sygeplejeråd lavede man i 1910 en egentlig uddannelsesreform, hvor man lagde vægt på tre forhold: En velkvalificeret faglig uddannelse, en højskolepræget almen uddannelse og en grundig kristendomsundervisning.

Siden den tid har Diakonissestiftelsen fulgt de uddannelsesreformer og den lovgivning, der generelt har været for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark.

Fra Diakonissestiftelsens begyndelse var det at være diakonisse ensbetydende med, at man også var sygeplejerske, men på et tidligt tidspunkt begyndte stiftelsen også at uddanne sygeplejersker, der ikke ønskede at være diakonisser. De blev kaldt hjælpesøstre. I dag hører uddannelsen til sygeplejerske og uddannelse til diakon til i hver sin afdeling under Diakonissestiftelsen.

I 1987 lukkede skolen fordi Diakonissestiftelsens Hospital blev nedlagt. Man havde ingen muligheder for praktiksteder, og det økonomiske grundlag bortfaldt med hospitalet.

I 1992 blev der indgået en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Diakonissestiftelsen om igen at varetage uddannelse af sygeplejersker. Da Hovedstadens Sygehusfællesskab blev oprettet, overgik driftsoverenskomsten hertil. Skolen har altid haft stor søgning og stor opbakning både lokalt, nationalt og internationalt.

Fra 1. januar 2007 blev Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeruddannelse en selvejende institution med driftsoverenskomst med CVU Øresund, og fra 1. januar 2008 med Professionshøjskolen Metropol, der i dag hedder Københavns Professionshøjskole. Skolen følger dansk lovgivning om sygeplejerskeuddannelse.

Historien i årstal

1861

  • Frøken Louise Conring sendes af Prinsesse Louise på studietur i Sverige og Tyskland.

1863

  • Diakonissestiftelsen oprettes i Smallegade 43 på Frederiksberg.

1876

  • Diakonissestiftelsen flytter over i de nuværende bygninger på Peter Bangsvej 1.

1879 

  • Søster Sophie Zahrtmann indfører teoretisk indhold i sygeplejeuddannelsen.

1910

  • Den første uddannelsesreform laves. Siden hen følges de generelle uddannelsesreformer for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark.

1987

  • Diakonissestiftelsens Hospital nedlægges og sygeplejeskolen lukker.

1992

  • Sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen genoprettes.

2007

  • Driftsoverenskomst med CVU Øresund.

2008

  • Driftsoverenskomst med Den flerfaglige professionshøjskole i Region Hovedstaden.