Studiemiljø

På Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse arbejder vi tæt sammen om at skabe et godt studiemiljø for både studerende og undervisere.

Sygeplejerskeuddannelsen hører til uddannelsescentret på Diakonissestiftelsen, som også omfatter bacheloruddannelsen 3K og SOSU-uddannelserne. 

Læs mere om:

Røgfri skole

I 2021 indfører Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen røgfri studietid, røgfri skoletid og røgfri arbejdstid for studerende og elever og medarbejdere.

Det betyder, at der ikke må benyttes nogen former for tobak eller tobakslignende produkter, når elever og studerende er i skole eller på deres studie (tidsrummet 7 – 17). Her kan du læse uddannelsescentrets rygepolitik.

 

Billedet viser en studerende med en mobiltelefon


Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, hvor de studerende trives hele vejen igennem studiet. De studerende tages godt imod, og der er tæt kontakt mellem de studerende og underviserne, ledelsen og sekretariatet. 

Sygeplejerskeuddannelsen er en lille skole, hvor de studerende og underviserne kender hinanden godt. De forskellige årgange snakker sammen på kryds og tværs, og hver årgang har tilknyttet en underviser, der sørger for det tætte samarbejde mellem studerende og uddannelsen.

Vi bestræber os på at sikre gode fysiske rammer for de studerende, og vi har derfor mange fællesarealer og grupperum, hvor man kan mødes og arbejde. Derudover er der mange sociale aktiviteter samt god mulighed for at få indflydelse på studieliv og studiemiljø. De studerende medvirker også selv til et godt studiemiljø ved at deltage aktivt i studiegrupper og faglige og sociale arrangementer.

Studiemiljøet bygger på åbenhed, gensidig tillid og omsorg for hinanden

De studerende siger: 

"UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen er en lille skole med små hold. Der er fokus på og lydhørhed over for den enkelte studerende." Cathrine Zander Ebdrup, sygeplejestuderende

"Det er fedt at man har meget kontakt på tværs af årgangene, man kan f.eks. hente hjælp hos ældre studerende, eller høre hvilke kliniksteder der er gode." Dorte Simonsen, sygeplejestuderende

"Studiegrupper opstår let pga. sammenholdet på dette studie, sammenlignet med andre studier hvor der er færre undervisningstimer og mere selvstudium." Nia Højby Larsen, sygeplejestuderende.

#studiemiljø

Skolens organisering

Driftsoverenskomst med Københavns Professionshøjskole

Diakonissestiftelsen udbyder uddannelsen af sygeplejersker på vegne af Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden.

Diakonissestiftelsen har indgået driftsoverenskomst med Københavns Professionshøjskole. Diakonissestiftelsen udbyder uddannelsen af sygeplejersker efter bestemmelserne i driftsoverenskomsten og efter Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Ledelsen

Den daglige ledelse af sygeplejerskeuddannelsen varetages af rektor. Rektor har den faglige, pædagogiske og administrative ledelse af uddannelsen og er ansvarlig for at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med krav, der er fastsat af hensyn til autorisation. Rektor er kontaktperson til Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden i forhold vedrørende uddannelsen af sygeplejersker.