Optagelse på sygeplejerskeuddannelsen   

Ansøgningsfrister

 • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
 • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsens optagelses-områdenummer for:

 • Sommeroptag (studiestart september) er 56020 
 • Vinteroptag (studiestart februar) er 56022

Nummeret skal påføres KOTs ansøgningsskema. 
Der er en udførlig vejledning, som du kan følge.

Læs mere om adgangskrav, kvote 1 og kvote 2 via dette link.

Billedet viser en studerende ved en computer.

Du skal ansøge via optagelse.dk.

Dokumentfalsk

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen har desværre erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor UddannelsesCenterDiakonissestiftelsen har indgivet politianmeldelse, faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

Huskeliste

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2).
 2. Sammenlign adgangskvotienten (grænsekvotienten) fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind
 7. Du får svar på din ansøgning ultimo juli

   

Studiestart to gange om året

 • På sygeplejerskeuddannelsen er der både studiestart sommer – 1. september eller førstkommende hverdag derefter og vinter – 1. februar eller førstkommende hverdag derefter.

 • Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele. Der er dog kun optagelse 1 gang årligt - med besked ultimo juli måned.

 • Har du søgt om optagelse både hos KP (Københavns Professionshøjskole) og UC Diakonissestiftelsen, så skal du blot aktivere din adgang én gang, og herefter kan du følge dine ansøgninger ved begge institutioner.

Følg din ansøgning

Hvis du har søgt om optagelse på UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på www.nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

 

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning ultimo juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via www.optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på www.nemStudie.dk. Herefter vil du få adgang til uddannelsens intranet, hvor du finder Studieordning, skema samt generel information om uddannelsen.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside, om der er ledige studiepladser.

Standby-plads

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du ultimo juli får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den pågældende studiestart. Det vil fremgå af tilbuddet om standby-plads, hvorvidt der er tale om en standby-plads til studiestart i september eller februar.

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok, eller om dine samlede kvote 2 kvalifikationer er tilstrækkelige til, at du kan tilbydes en studieplads.

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét, at man søger standby, er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads “tæller” som et tilbud om optagelse. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Bemærk at ansøgere, som er omfattet af kandidatreglen, ikke kan søge standby-pladser.

Tilsagn og ansøgning året efter

Står du på en standby-liste og ikke får tilbudt en studieplads, så er du året efter sikret en studieplads.

Du vil modtage et ”tilsagnsbrev” fra din uddannelsesinstitution, som du skal uploade til din ansøgning året efter. Tilsagnsbrevet er nok. Du skal ikke igen uploade bilag.

Ledige pladser

Du kan på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside se, om der er ledige pladser på UC Diakonissestiftelsen, som du kan søge, såfremt du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Ledige pladser på Københavns Professionshøjskole bliver annonceret efter 28. juli.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige pladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner nationalt.

Deadline for bilag til ansøgningen

 • bilag til ansøgningen uploades på www.optagelse.dk inden 15. marts kl.12, og kun eksamensbeviser inden 5. juli kl. 12.

 • Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Betinget optag

 • På UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen gives der ikke mulighed for betinget optag, jf. Adgangsbekendtgørelsen.

 

Fuldmagt

 • Er du ude at rejse eller på anden måde forhindret i selv at ansøge om optagelse – eller give svar tilbage, om du ønsker pladsen efter 28. juli - finder du blanket til dette via www.optagelse.dk

Links til undersider