Evalueringer

Evaluering af klinisk

'Evaluering af klinisk undervisning foregår som en ensartet evaluering i hele regionen. Du kan finde evalueringerne på UDEVAs hjemmeside: www.udeva.dk. Her kan du se, hvordan sygeplejerskestuderende i regionen bedømmer de hospitaler og psykiatriske centre, hvor de har været i klinik.

 

Evaluering af teori


Alle teoretiske semestre evalueres, hver gang de afvikles. Resultaterne formidles til undervisere og studerende og er tilgængelige for uddannelsens kliniske samarbejdspartnere. Den teoretiske undervisning evalueres af UC Diakonissestiftelsen via spørgeskemaer:

EVALUERINGER AF SEMESTER 1:


EVALUERING AF SEMESTER 2:

EVALUERING AF SEMESTER 3:

EVALUERING AF SEMESTER 4:

EVALUERING AF SEMESTER 5:

EVALUERING AF SEMESTER 7: