Klinik (praktik)

Tæt på den virkelige verden i uddannelsen

I sygeplejerskeuddannelsen veksler undervisningen mellem teori og praksis, og du vil derfor flere gange komme i praktik på forskellige sundhedsfaglige arbejdspladser.

Læs mere på hjemmesiden for klinisk undervisning i Region Hovedstaden. I sygeplejerskeuddannelsen anvendes betegnelsen klinik og ikke praktik. Derfor hedder det også kliniske undervisningssteder og ikke praktiksteder, og undervisningen, du modtager dér, omtales som klinisk undervisning.

Billedet viser to studerende, der taler sammen.

Kliniske undervisningsforløb

Der er i løbet af uddannelsen fem korte og fem længerevarende undervisningsforløb, der foregår i klinisk praksis. Et længerevarende forløb varer typisk 8-10 uger og er normeret til 30 timers tilstedeværelse om ugen. På hjemmesiden for klinisk undervisning kan du se et overblik over studieåret, og hvordan de kliniske semestre fordeler sig 

Du øver dig i sygeplejefaget

Du vil blive undervist af sygeplejersker og andet sundhedspersonale og deltage i og få erfaring inden for sygeplejefaget med stigende selvstændighed gennem uddannelsen. Ved at øve, træne, studere og være en del af praksis opnår du viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til de læringsmål, der er for de enkelte semestre. 

Det foregår i Region Hovedstaden

Sygeplejerskeuddannelsen i Københavns Professionshøjskole samarbejder med hospitaler, psykiatriske centre og kommuner i hele Region Hovedstaden. Det betyder, at klinisk undervisning forgår inden for Region Hovedstadens område, og at du udelukkende kommer i praktik på kliniske undervisningssteder, vi har godkendt til at varetage undervisning af sygeplejestuderende.

Billedet viser en to studerende, der taler over et rullebord.