Videreuddannelse

Med sygeplejerskeuddannelsen får du en lang række muligheder for special- og videreuddannelse, f.eks. specialuddannelse til anæstesisygeplejerske eller psykiatrisk sygeplejerske, diplomuddannelse til sundhedsplejerske, masteruddannelse i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, sundhedsfaglig kandidatuddannelse og ph.d.-grad.

Under sygeplejerskeruddannelsen udvikler du følgende kompetencer og færdigheder:

  • Fagteoretisk kompetence og viden
  • Praksiskompetence og praktiske færdigheder
  • Personlig og etisk kompetence
  • Organisatorisk kompetence
  • Social- og samarbejdskompetence
  • Læringskompetence

Herefter kan du videreuddanne dig på master eller kandidatniveau. Som professionsbachelor i sygepleje kan du søge optagelse direkte på flere kandidatstudier. Dem kan du få mere information om på Uddannelsesguiden.

Billedet viser en sygeplejerskestuderende.
Billedet viser en sygeplejerskestuderende.