Karriere

Med en professionsbachelor i sygepleje er dine muligheder mange.

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter og borgere på hospitaler, plejehjem eller i borgerens hjemmet. En del sygeplejersker arbejder desuden inden for psykiatrien eller hos praktiserende læger. Du har derfor en bred vifte af jobmuligheder i sundhedsvæsenet inden for den offentlige og private sektor. For danske sygeplejersker er der desuden gode muligheder for at arbejde i udlandet bl.a. som udsendt for humanitære organisationer.

Uanset hvor du kommer til at arbejde, vil dit arbejde være meget alsidigt, og ikke to dage vil være ens.

 

Videreuddannelse

Der er gode muligheder for at videreuddanne sig, når du er færdiguddannet som sygeplejerske og har en professionsbachelor i sygepleje. Du kan videreuddanne dig på master- eller kandidatniveau. Få mere information på Uddannelsesguiden.

Du kan også specialisere og efteruddanne dig inden for specialer i sygeplejen. Det gælder fx uddannelse til specialsygepleje i kræft, til sundhedsplejerske, anæstesisygeplejerske eller i borgernær sygepleje, diplomuddannelse til sundhedsplejerske, masteruddannelse i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, sundhedsfaglig kandidatuddannelse og ph.d.-grad.

Læs mere om videreuddannelse


Læs mere her om studie og karriere:

Studie- og karrierevejledning