Internationalisering


Skolen lægger vægt på internationalisering i sygeplejerskeuddannelsen. Internationalisering omfatter muligheden for at tage en del af uddannelsen i udlandet, men en lige så væsentlig dimension er internationalisering "at home".

Tværkulturelle kompetencer
Der bliver i relevante dele af uddannelsen fokuseret på tværkulturelle og internationale problemstillinger, så de studerende udvikler tværkulturelle kompetencer.

Internationale udviklings- og forskningsresultater
Internationalisering indebærer også at de studerende gør brug af internationale udviklings- og forskningsresultater. For at forbedre de studerendes evne til at inddrage disse i deres studium, tilbydes der med mellemrum undervisning på engelsk.

Udveksling hertil
Skolen modtager udenlandske studerende, primært i klinikdelen, og ind imellem også udenlandske gæsteundervisere.

Vi forventer at alle, både studerende og medarbejdere, medvirker til at gøre vores gæsters ophold så positivt og udbytterigt som muligt, for til gengæld at få en tværkulturel oplevelse både fagligt og socialt.

Studieophold i udlandet

Er du interesseret i at komme til udlandet og læse, er der muligheder for det. Hvert semester har vi studerende, der f.eks. tager til lande i Skandinavien, Australien og Nepal. Typisk er du afsted i 2-13 uger. Du kan medbringe din SU og søge stipendier og legater til opholdet. Vil du høre mere om et studieophold i udlandet, så kontakt international koordinator på skolen Jan B.W. Pedersen.

Kontakt

Jan B. W. Pedersen

International koordinator
T: 38 38 44 44
E: IC@ucdiakonissen.dk