>Tilbage til Sygeplejerskeuddannelsens forside

Forskning og udvikling

Mød den nyeste viden i din undervisning.
På UC Diakonissestiftelsen prioriterer vi forskning og udvikling højt. Du vil derfor møde den nyeste, forskningsbaserede viden i din undervisning på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere om vores visioner og forsknings- og udviklingsstrategi: 
Forskning og Udvikling, UC Diakonissestiftelsen 2016 - 2020 (pdf) 

Publiceringer 2019

Publiceringer 2020

 

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte (the Danish Nurse Cohort Study) blev etableret i 1993. Sygeplejerskekohorten indeholder informationer om 30.000 kvindelige sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygdomme. Læs mere om Den Danske Sygeplejerskekohorte.

 

Nordiakoni

Nordiakoni er et samarbejde mellem ni uddannelsesinstitutioner i fire nordiske lande. Netværkets aktiviteter er rettet mod konstant fornyelse og kvalitetsudvikling i uddannelsespraksis med fokus på at fremhæve diakonale profil, kvalitetssikring og fornyelse af den pædagogiske praksis og udvikling af det akademiske indhold inden for netværkets uddannelse. Netværket arbejder på at skabe fælles udviklingsprojekter.

I øjeblikket er sygeplejerskeuddannelsen med i projektet "Spin, Sygepleje i Norden" og "Hjemløshed i storbyen - udfordringer og muligheder i mødet med marginaliserede medborgere". Lektor Eva Ohmann deltager i begge projekter.

 

 Her kan du læse om de projekter, der er aktuelle lige nu:


Titel: ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

Deltagere: Frederiksberg Hjemmesygepleje, UC Diakonissestiftelsen, herunder:

- Sygeplejerskeuddannelsen (Lektor Hanne Krogager og seks sygeplejestuderende på modul 12)

- Uddannelsen for social- og sundhedsassistenter (Underviser Marianne Lassen og seks social- og sundhedsassistentelever).

- Seniorforsker Britta Hørdam (projektleder)

Læs mere om projektet:

 

Formål: Formålet er at undersøge, hvordan borgere, der modtager hjælp til personlig hygiejne, vurderer to forskellige måder at blive vasket på: almindelig hygiejne med vand og sæbe sammenlignet med badeservietter – om det eventuelt kan lette hverdagen for den enkelte at have to muligheder at vælge i mellem, når den enkelte skal planlægge sine daglige aktiviteter mest hensigtsmæssigt.

 Titel: Skovbørnehaver - et sundere valg? (Forskning)

Deltagere: Seniorforsker Ina Olmer Specht og resten af forskningsgruppen fra Parker Instituttet samt lektor, ph.d. Mette Kildevæld Simonsen, UCD.

Formål: Projektet sætter fokus på ulighed i sundhed og optimering af denne blandt mindre bemidlede forældre. Diakonissestiftelsen Sygeplejeuddannelse har mange års erfaring med kvalitativ forskning og vil bidrage med metodemæssige færdigheder og dataindsamlere, bestående af sygeplejestuderende og undervisere til hovedsageligt delformål 2, omhandlende undersøgelse af motivation og barrierer i fht. optimere deres uddannelse med reel forskningserfaring.Titel: Kundskabsniveauet i bachelorprojekter i sygeplejerskeuddannelsen med henblik på curriculumudvikling (forskning)

Projektleder: Ekstern lektor. ph.d. Ingeborg Ilkjær (projektleder og repræsentant for UCD). Forskningsprojektet er etableret i et samarbejde med Bergen Universitet, Institut for samfundsmedicin, ved professor Karin Anna Petersen og PDU Aarhus Universitet ved lektor, ph.d. Marianne Højen.

 

Formål: At fremanalyse de centrale kundskabsområder, der arbejdes med i sygeplejestuderendes bachelorprojekter med henblik på curriculumudvikling. Projektet afgrænser sig til at undersøge en årgang af studerende i 2015, som dimitterer med et afsluttet bachelorprojekt fra UC Sygeplejerskeuddannelsen, dvs. ca. 90 studerende med 50 projekter, som består med beskikket censorbedømmelse og karaktergivelse. Effekt: Gennem curriculumudvikling sammen med de studerende at arbejde på at få en innovativ virkning i klinikken af de kundskaber, der kommer frem via bachelorprojekterne.

Titel: Monitorering af studieintensitet

Deltagere: Lektor Hanne Krogager

Formål: Pilotprojekt, der er iværksat med henblik på at udvikle metoder til monitorering af sygeplejestuderendes studieintensitet ved UC Diakonissestiftelsen. Pilotprojektet er en del af UCD Sygeplejerskeuddannelsens handleplan på indsatsområdet "Studieintensitet".Titel: Årsager til frafald blandt sygeplejestuderende (Forskning)

Deltagere: Lektor, ph.d., Mette Kildevæld Simonsen UCD, lektor Hanne Krogager UCD, lektor Helle Mathar KP og Dorit Ibsen KP 

Formål: Projektet har til formål at undersøge tidligere og forebyggelige årsager til bortfald, samt interaktioner mellem disse årsager. Resultaterne fra Den danske sygeplejerskekohorteundersøgelse, skal bidrage med væsentlige oplysninger om tidlige og forebyggelige årsager til frafald blandt sygeplejestuderende på Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsens Sygeplejeuddannelse.Titel: Undren på UCD: Et udviklingsarbejde (Forskning)

Deltagere: Lektor, ph.d. Jan B. W. Pedersen

Formål:Bogen "Balanced Wonder" kan bruges til at skabe synergi og innovation på Diakonissestiftelsen og på grunduddannelserne ved at skabe 'undringsrum' både hos personale og studerende. Følgende undersøges: 
Har sygeplejersker på Diakonissestiftelsen interesse i nogle af de tematikker, som bogen omhandler og kunne der samarbejdes omkring udarbejdelsen af en 1) en artikel omhandlende Undringsrum på Hospice, undring sent i livet (plejehjem), undring og primær sygepleje/ forebyggelse eller 2) kurser/ korte seminarer til studerende eller personalet i kirken, Søster Sophies Minde eller Hospice om undring eller andre ekstraordinære bevidsthedstilstande.
Kan undring og det at stå i det åbne være et element på 3K uddannelsen herunder: kan det udgøre kronen på værket på det allerede etablerede kursus i dannelse, hvor den studernede lærer at stå i det åbne med vigør?
Kan det blive en vigtig brik i italesættelsen af moderne tro, missionsarbejde og lederskaber inden for 3K?

 

Titel: Personlig sparring og udvikling af en metode til personlig sparring med henblik på at styrke undervisernes kompetencer 

Deltagere: Lektor Julie W. Tejmers

Formål: Formålet med projektet er at udvikle en metode til løbende at udvikle og forbedre undervisningen. Gennem metoden personlig sparring bliver underviserne trænet i at give og modtage respektfuld og konstruktiv støtte til hinanden.