>Tilbage til Sygeplejerskeuddannelsens forside

Forskning og udvikling

Mød den nyeste viden i din undervisning.
På UC Diakonissestiftelsen prioriterer vi forskning og udvikling højt. Du vil derfor møde den nyeste, forskningsbaserede viden i din undervisning på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere om vores visioner og forsknings- og udviklingsstrategi: 
Forskning og Udvikling, UC Diakonissestiftelsen 2016 - 2020 (pdf) 

Strategi 2020 - 5 mål for 2017-2020 UC Diakonissestiftelsen (pdf)

 

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte (the Danish Nurse Cohort Study) blev etableret i 1993. Sygeplejerskekohorten indeholder informationer om 30.000 kvindelige sygeplejerskers livsstil, sundhed og sygdomme. Læs mere om Den Danske Sygeplejerskekohorte.

 

 Her kan du læse om de projekter, der er aktuelle lige nu:


Titel: ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

Deltagere: Frederiksberg Hjemmesygepleje, UC Diakonissestiftelsen, herunder:

- Sygeplejerskeuddannelsen (Lektor Hanne Krogager og seks sygeplejestuderende på modul 12)

- Uddannelsen for social- og sundhedsassistenter (Underviser Marianne Lassen og seks social- og sundhedsassistentelever).

- Seniorforsker Britta Hørdam (projektleder)

Læs mere om projektet:

 

Formål: Formålet er at undersøge, hvordan borgere, der modtager hjælp til personlig hygiejne, vurderer to forskellige måder at blive vasket på: almindelig hygiejne med vand og sæbe sammenlignet med badeservietter – om det eventuelt kan lette hverdagen for den enkelte at have to muligheder at vælge i mellem, når den enkelte skal planlægge sine daglige aktiviteter mest hensigtsmæssigt.

 Titel: Sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent professionspersonligt lederskab med kroppen som læremester.

Deltagere: Lektor, cand.cur. Susanne Næsgaard Gröntved (projektleder) og lektor, ph.d. Helle Winther, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Formål: At skabe viden om hvordan det kommer til udtryk, at sygeplejestuderende i slutningen af deres studier i klinikken udvikler et kompetent, professionspersonligt lederskab ved at arbejde med de professionspersonlige kompetencer gennem kropslige øvelser og kropslig supervisionstræning ud fra praksisoplevelser.

I forlængelses af dette formål ønskes, at sygeplejeprofessionen får mere kendskab til det innovative vækstpotentiale som projektets resultat vil fremvise, og derved muliggøre nye didaktiske overvejelser og implikationer i forhold til professionen.Titel: Implementering af ny teknologi inden for farmakologi og via skill lab

Projektleder: Lektor Stine Larsen

Formål: Af dimittendundersøgelsen fremgår det, at praktiske kompetencer og fagspecifikke områder som farmakologi bør have højere prioritet i uddannelsen. Etablering af skill lab på uddannelsescentret indgår.

I efteråret 2014 har en af skolens lektorer (også koordinator for IT, teknologi og innovation) været på studiebesøg på University of Virginia, School of Nursing, for at få indblik i, hvordan simulationstræning og skill lab kan anvendes i sygeplejerskeuddannelsen. Viden herfra skal bearbejdes og implementeres i uddannelsen i løbet af uddannelsesåret 2015/16.Titel: Krop og bevægelse som læringsstrategi i klinisk praksis.

Deltagere: Lektor Susanne Næsgaard Grøntved (projektleder). Projektet er etableret i samarbejde med Københavns Universitet, Institut for Idræt, ved lektor Helle Winter.

Formål: Formål med projektet er, at krop og bevægelse danner udgangspunkt for erkendelse gennem erfaring i klinisk praksis for at lære, hvordan kroppen fungerer som kommunikation i plejesituationer.Titel: En undersøgelse af behov for basal palliativ pleje hos borgere i Egedal Kommune, der lider af KOL i svær til meget svær grad

Deltagere: Fire BA-studerende, klinisk vejleder Jeanette Grifstad fra Egedal Kommune samt lektor, ph.d., Ingeborg Ilkjær (projektleder).

Formål: Formålet med projektet er at undersøge, hvilke behov borgere, der bor i eget hjem, har for basal palliativ pleje, når de lider af KOL i svær til meget svær grad.

Projektet er initieret i samarbejde mellem Egedal Kommune som uddannelsessted for sygeplejestuderende og UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen. Projektets samlede resultat har som sit endelige mål at udarbejde kliniske retningslinjer for sygepleje i Egedal Kommune til borgere/patienter, der lider af KOL i svær til meget svær grad og har et behov for basal palliation.Titel: Kundskabsniveauet i bachelorprojekter i sygeplejerskeuddannelsen med henblik på
 curriculumudvikling.

Deltagere: Lektor, ph.d., Ingeborg Ilkjær (projektleder). Forskningsprojektet er etableret i et samarbejde med Universitet Bergen Institut for samfundsmedicin ved professor Karin Anna Petersen og DPU Aarhus Universitet ved lektor, ph.d. Marianne Højen. 

Formål: Formålet med projektet er at fremanalyse de centrale kundskabsområder, der arbejdes med i de sygeplejestuderendes bachelorprojekter med henblik på curriculumudvikling. Projektet afgrænser sig til at undersøge én årgang af studerende i 2015, som dimitterer med et afsluttet bachelorprojekt fra UC Sygeplejerskeuddannelsen, dvs. ca. 90 studerende med 50 projekter, som er bestået med beskikket censorbedømmelse og karakterangivelse.  Effekt: Gennem curriculumudvikling sammen med de studerende at arbejde på at få en innovativ virkning i klinikken af de kundskaber, der kommer frem via bachelorprojekterne.Titel: The students most vulnerable positions.

Deltagere: Lektor/studievejleder Anni Bendtsen og international Koordinator, lektor Fred Maron.

Formål: Developing counselling practices for the students in the most vulnuerable positions

Diaconia University of Applied Sciences (Diak) is a nation-wide university of applied sciences  which offers degree programmes in social services, youth work and diaconia, nursing, sign language interpreting, community interpreting.