Hvordan forløber uddannelsen?

Spørgsmål og svar

Du finder måske svar på denne side - men du kan også sende en mail til studievejlederen eller du kan ringe.  Du er altid velkommen i studievejledningen. Se studievejledning

Spørgsmål:

  • Jeg vil gerne starte på min uddannelse nu, men min kæreste skal muligvis flytte til en anden by som led i sin uddannelse. Er det muligt at flytte til en anden skole i løbet af studiet?

Svar:

  • Ja, det kan man godt. Studieordningen (2016) er ens på landsplan de 2 første år og du kan derfor få godskrevet merit for det forløb, du har gennemgået. Det er modtagende skole der afgør, om de har ledige studiepladser og om dit tidligere studieforløb ækvivalerer med deres. Det er derfor studievejledningen på den pågældende skole, du skal kontakte. Adgangsbekendtgørelsen angiver, at man normalt først kan søge overflytning, når man har gennemgået og bestået første studieår.

Spørgsmål:

  • Jeg er lige blevet optaget på sygeplejestudiet. Jeg er samtidig aktiv gymnast og har fået mulighed for at deltage i en verdensturne. Kan jeg søge orlov under studiet? 

Svar:

  • Du kan godt søge orlov under studiet. Kontakt studievejlederen med en ansøgning. Under orlov modtager du ikke SU og kan ikke deltage i undervisning eller gå til eksamen. Du vil først kunne søge orlov, når du har gennemgået og bestået prøverne på første studieår. 

Spørgsmål:

  • Jeg vil gerne være sygeplejerske, men jeg er alene med mine to børn og er derfor i tvivl om, hvorvidt jeg kan få særlig støtte til fx betaling af daginstitution.

Svar:

  • Hvis du er berettiget til forhøjet børnetilskud fra kommunen, har du samtidig mulighed for at få dobbelt SU. Du kan samtidig søge studielån og evt. supplerende lån til forsørger. Kontakt SU-vejlederen.

Spørgsmål:

  • Jeg er blevet optaget på sygeplejestudiet. Jeg har i øjeblikket et job ved kassen i et supermarked. Kan jeg fortsætte med det, medens jeg er studerende?

Svar:

  • Det er svært at svare på konkret. Der er mange studerende, der fx arbejder nogle timer i weekenderne. Det afhænger af, hvor meget du magter. Du skal beregne at anvende 42,25 timer på studiet om ugen inkl.. læsning af litteratur og opgaver. I klinikperioderne har du obligatorisk fremmøde på 30 timer pr. uge og en studiedag, hvorfor studiearbejde kan være belastende.