UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen 12. marts 2020 (opdateret 8. april)

Meddelelse vedrørende corona situationen, elever og studerende:

Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen er lukket til og med den 10. maj eller det tidspunkt, der måske senere meldes ud. Der kan komme ændringer!

Al fysisk undervisning, vejledning, eksamination mv er med øjeblikkelig virkning aflyst.

 

Skolen lukker men undervisningen fortsætter!

Elever i praktik:

Elever i praktik skal følge praktikstedets og arbejdsgivers retningslinjer.

Studerende i praktik og klinik: vi mangler meldinger fra region, kommuner og andre praktikværter og sender melding på IntraPol, så snart vi har en afklaring. Studerende skal i øvrigt følge praktikstedernes retningslinjer.

Elever og studerende, som er hjemsendt fra praktik, skal, hvis man har mulighed for det, arbejde hjemmefra med uddannelsesmål. Hvis dette ikke er muligt, skal den tilknyttede underviser kontaktes for videre aftaler om hjemmeopgaver, der kan knyttes til praktikken.

Elever og studerende i skoleperioder og teoriperioder:

I det omfang det kan lade sig gøre vil der blive etableret fjernundervisning, så alle elever og studerende forventes at være online og være på deres studiemail og sosu elever på UDDATA+, så man kan følge beskeder fra underviseren. Alle undervisere er fortsat ansvarlige for den undervisning, der står på skemaet og alle elever og studerende er forpligtet til at følge den fjernundervisning, der tilbydes. Der er ingen, der har fri! Elever og studerende forventes at være i virtuel kontakt i studiegrupper og arbejdsgrupper, så man kan hjælpe og støtte hinanden mest muligt uden at mødes fysisk.

Myndighederne arbejder på at forsinke spredningen af COVID-19 i Danmark mest muligt for at afbøde konsekvenserne af virussen, herunder beskytte særligt sårbare grupper og undgå et for stort pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Statsministeren appellerer til ansvarlighed og samfundssind. Til dette hører en forventning om, at ingen rejser uden for landets grænser den kommende tid. At foretage udenlands rejser i den nuværende situation er absolut uansvarligt.

At skolen er lukket betyder, at elever og studerende ikke kan færdes på skolen i lukkeperioden. Af hensyn til smitterisiko er skolen helt lukket de kommende to uger, så det er forbudt at færdes i skolens lokaler.

Jeg håber, alle har forståelse for en meget akut og vanskelig situation. Vi har ikke et klart svar på alle spørgsmål, og vi opfordrer til at I følger med på:

https://www.sst.dk/

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Elever og studerende kan til enhver tid henvende sig til:

Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem: 2779 4752 (Erhvervsuddannelserne)
Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen: 6011 1773 (Professionsuddannelserne)
Rektor Kim Petersen: 2779 9506

Kim Petersen
Rektor