> Tilbage til SOSU-uddannelsernes forside

Praktikinformation til praktikstedet

Før praktikken

Godkendelse og samarbejde

Inden praktikperioden begynder, skal elevernes praktiksteder i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Region Hovedstaden godkendes. Derudover skal praktikstedet være bekendt med retningslinjerne for samarbejdet.

Se retningslinjerne for samarbejdet mellem elev og praktiksted:

Samarbejdsaftale mellem praktik og ansættende myndighed

Praktikmål

Under uddannelsen er det afgørende, at praktikstedet bidrager til elevernes kompetencemål. Derfor er der i uddannelsesordningen opstillet nogle praktikmål.

Hent praktikmålene pr. 1. januar 2017:

Praktikmål - SOSU-assistent

Praktikmål - SOSU-hjælper

Hele uddannelsesordninger og praktikmål for elever påbegyndt uddannelser før 2017 findes her

Praktikopgave i farmakologi

Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering i praktikuddannelsen er, at social- og sundhedsassistenteleven gennem hele uddannelsen har fokus på farmakologi og medicinhåndtering. Der er 3 farmakologiopgaver, én opgave til hver praktikperiode. Til hver opgave knytter der sig et særligt fokus, jf. nedenstående skema, og opgaverne afspejler samlet set en teoretisk og praktisk progression. Opgaverne er udarbejdet med spørgsmål, der hjælper eleven med at være undersøgende i forhold til farmakologi og medicinhåndtering i teori og praksis. Alle opgaver tager udgangspunkt i praktikmål 9:

"Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling." (Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen)

"Opgaverne i farmakologi er relaterede til en professionel medicinhåndtering i et samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tvær professionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen." (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent, BEK. Nr. 616 af 31/05/2017"

Praktikopgave praktik 1B

Praktikopgave praktik 2

Praktikopgave 3C 

Bilag til praktikopgave 3C

Håndbog i Praktikuddannelsen Assistent mål 2017

Håndbog i Praktikuddannelsen Assistent mål 2017

Praktikvejledning rettet imod elever fra Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog

Efter praktikken

Vejledende overgangsskema

Overgangsskema

Efterevaluering

Når praktikperioden er endt, skal eleven evalueres. Det er praktikstedet, der skal indsende de underskrevne PASS-erklæringer og bilag til skolen. Det kan enten være som mail med indscannet bilag, eller med almindelig post.

Hent praktikerklæringer pr. 1. januar 2017:

Praktikerklæring - SOSU-hjælper  (Hjælpeskema praktikerklæring)   

Praktikerklæring - SOSU-assistent (Hjælpeskema praktikerklæring)   

 

Hent skemaer til evaluering af prøvetid:

Frederiksberg kommune:

Skema til evaluering af prøvetid - SOSU-hjælper

Skema til evaluering af prøvetid - SOSU-assistent

Region Hovedstaden:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/uddannelse/Udvikling-af-sundhedsuddannelsesomradet/koordinering-og-samarbejde-om-elevpraktik/Documents/sosu-dokumenter/Skema-for-proevetidsvurdering-af-sosuelever-rev2-aug2017.pdf

Hent fraværsskemaer:

Fraværsskema - Region Hovedstaden

Fraværsskema - Frederiksberg kommune

 

Vil du vide mere?

På EMU kan du finde inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik. Siderne er målrettet praktikvejlederne, men der er også inspiration og hjælp at hente for eleverne, skolens undervisere og andre med tilknytning til uddannelsen.

EMU - Sundhed, omsorg og pædagogik

 

Læs også: