Information til praktikstedet

Før praktikken

Godkendelse og samarbejde

Praktikmål

Praktikopgave i farmakologi

  • Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering i praktikuddannelsen er, at social- og sundhedsassistenteleven gennem hele uddannelsen har fokus på farmakologi og medicinhåndtering. Der er 3 farmakologiopgaver, én opgave til hver praktikperiode. Til hver opgave knytter der sig et særligt fokus, jf. nedenstående skema, og opgaverne afspejler samlet set en teoretisk og praktisk progression. Opgaverne er udarbejdet med spørgsmål, der hjælper eleven med at være undersøgende i forhold til farmakologi og medicinhåndtering i teori og praksis. Alle opgaver tager udgangspunkt i praktikmål 9:

    • "Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling." (Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen).

    • "Opgaverne i farmakologi er relaterede til en professionel medicinhåndtering i et samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tvær professionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen." (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent, BEK. Nr. 616 af 31/05/2017".

PDF'er og word-filer til download

Efter praktikken

Vejledende overgangsskema

Efterevaluering

Vil du vide mere?

På EMU kan du finde inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik. Siderne er målrettet praktikvejlederne, men der er også inspiration og hjælp at hente for eleverne, skolens undervisere og andre med tilknytning til uddannelsen.

Læs om EMU - Sundhed, omsorg og pædagogik her.

Læs også: