> Tilbage til SOSU-uddannelsernes forside

Praktikinformation til praktikstedet

Før praktikken

Godkendelse og samarbejde

Inden praktikperioden begynder, skal elevernes praktiksteder i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Region Hovedstaden godkendes. Derudover skal praktikstedet være bekendt med retningslinjerne for samarbejdet.

Se retningslinjerne for samarbejdet mellem elev og praktiksted:

Samarbejdsaftale mellem praktik og ansættende myndighed

Praktikmål

Under uddannelsen er det afgørende, at praktikstedet bidrager til elevernes kompetencemål. Derfor er der i uddannelsesordningen opstillet nogle praktikmål.

Hent praktikmålene pr. 1. januar 2017:

Praktikmål - SOSU-assistent

Praktikmål - SOSU-hjælper

Hele uddannelsesordninger og praktikmål for elever påbegyndt uddannelser før 2017 findes her

Håndbog i Praktikuddannelsen Assistent mål 2017

Håndbog i Praktikuddannelsen Assistent mål 2017

Praktikvejledning rettet imod elever fra Diakonissestiftelsen

Praktikvejledning

Efter praktikken

Vejledende overgangsskema

Overgangsskema

Efterevaluering

Når praktikperioden er endt, skal eleven evalueres. Det er praktikstedet, der skal indsende de underskrevne PASS-erklæringer og bilag til skolen. Det kan enten være som mail med indscannet bilag, eller med almindelig post.

Hent praktikerklæringer pr. 1. januar 2017:

Praktikerklæring - SOSU-hjælper  (Hjælpeskema praktikerklæring)   

Praktikerklæring - SOSU-assistent (Hjælpeskema praktikerklæring)   

Hent praktikerklæringer påbegyndt uddannelsen før 2017:

Praktikerklæring - SOSU-hjælper  (Hjælpeskema praktikerklæring Trin 1)     

Praktikerklæring - SOSU-assistent (Hjælpeskema praktikerklæring Trin 2) 

Hent skemaer til evaluering af prøvetid:

Frederiksberg kommune:

Skema til evaluering af prøvetid - SOSU-hjælper

Skema til evaluering af prøvetid - SOSU-assistent

Region Hovedstaden:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/uddannelse/Udvikling-af-sundhedsuddannelsesomradet/koordinering-og-samarbejde-om-elevpraktik/Documents/sosu-dokumenter/Skema-for-proevetidsvurdering-af-sosuelever-rev2-aug2017.pdf

Hent fraværsskemaer:

Fraværsskema - Region Hovedstaden

Fraværsskema - Frederiksberg kommune

 

Vil du vide mere?

På EMU kan du finde inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik. Siderne er målrettet praktikvejlederne, men der er også inspiration og hjælp at hente for eleverne, skolens undervisere og andre med tilknytning til uddannelsen.

EMU - Sundhed, omsorg og pædagogik

 

Læs også: