Botilbud Hvide Hus

Hvide Hus botilbud er et selvejende § 107 botilbud under Serviceloven. Botilbuddet er et midlertidigt botrænings- og afklaringstilbud i Gentofte Kommune rettet mod voksne borgere med nedsat social, fysisk og psykisk funktionsevne.

Vi har i øjeblikket ingen ledige pladser på botilbuddet.

Billedet viser hoveddøren til Hvide Hus.

Botilbuddet Det Hvide Hus ligger på Mitchellsstræde 3 i Gentofte. Foto: Karen Grønkjær.

Hvide Hus henvender sig til borgere, der:

  • har brug for støtte i en begrænset tidsperiode med henblik på at skulle i egen bolig.

  • har brug for let til moderat støtte, og som kan bebo tilbuddet uden fysisk personaledækning i ydertimer samt weekend.

  • er selvadministrerende i forhold til økonomi og medicin.

 

De fysiske rammer 

I Hvide Hus bofællesskab bor syv personer sammen. Du får dit eget værelse med en vask og et klædeskab. Der er fælles bade og toiletter samt et fælles køkken, stue og vaskekælder. Tv og internet er ikke inkluderet i tilbuddet.
Værelserne ligger på 1. og 2. etage og der adgang via trapper. Der er ingen elevator på stedet, og botilbuddet er derfor ikke velegnet til kørestolsbrugere.

Ved indflytning i vores tilbud bliver du automatisk medlem i vores Sundhedscenter.

Hvordan hjælper vi borgeren? 

 

En medarbejder og en borger taler sammen.

Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboerne.

Hos os er beboernes trivsel og udvikling i centrum

Beboerens ønsker og håb for deres liv er afgørende for, at de kan komme sig helt eller delvist. Derfor er det vores fornemste opgave at sikre, at beboerne kan bevæge sig mod disse ønsker og potentielt indfri dem. Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboerne. Vi arbejder i et udviklende miljø, hvor du har mulighed for at skabe værdifulde resultater, så du føler dig styrket som menneske.

Vi har fokus på botræning

Hvide Hus er et midlertidigt bofællesskab. Det betyder, at beboeren skal flytte, når opholdet er tilendebragt. Vi har derfor fokus på botræning, hvor beboerne støttes og vejledes i at blive parat til at bo i egen bolig.

Beboer og kontaktperson indgår et samarbejde om at træne og udvikle færdigheder i at holde eget hjem; herunder oprydning og rengøring, tøjvask, økonomi samt netværksskabelse. Vi opfordrer til, at beboeren skriver sig op til et eller flere boligselskaber ved indflytningen.

 

Individuel plan

Vi inviterer beboeren til en opstartssamtale sammen med sin socialrådgiver, pårørende eller andet netværk forud for indflytningen på botilbuddet. Her afstemmer vi forventninger til bofællesskabet, aktiviteter og fællessansvar.

Under samtalen udleveres også vores velkomstbrochure. (Hent velkomstbrochuren som pdf-fil.)

Beboeren vil i samarbejde med sin socialrådgiver have udarbejdet og formuleret nogle indsatsmål inden visitationen. Under samtalen afklarer vi, hvilke indsatsområder der skal prioriteres, og vi sætter konkrete delmål i en individuel indsatsplan for de første tre måneder.

Kontaktperson

Alle beboere tildeles en primær og en sekundær kontaktperson ved indflytning i vores botilbud.

Indsatsplanen bliver et aktivt samarbejdsredskab mellem borger og bo-teamet, og den ligger til grund for ugeplaner, aktiviteter og samtaler. Kontaktpersonen vil løbende følge op på beboerens mål og delmål. Er beboeren i et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, samarbejder vi med borgeren og de øvrige tilbud om koordinering af den individuelle plan.

Fællesaktiviteter

Hvide Hus har en række ugentlige fællesaktiviteter, som alle beboere opfordres til at tage del i.

Hver dag tilbyder vi beboerne at spise fællesfrokost i sundhedscentret, og en fast dag om ugen samles begge botilbud til fællesspisning og socialt samvær. I sommerhalvåret mødes beboerne til morgenmad i vores store have, og i vinterhalvåret mødes beboerne indenfor.

Ud over den ugentlige plan har beboerne mulighed for at deltage i udviklende aktiviteter og gruppeforløb i Sundhedscenteret. Beboeren bliver ved indflytningen automatisk tilknyttet Sundhedscenter Hvide Hus, som er placeret i kælder- og stueplan under bofællesskabet.