Botilbud Gule Hus

Gule Hus botilbud er et selvejende § 85 botilbud under Serviceloven. Botilbuddet yder individuel bostøtte til borgere, der bor i Gentofte, og er rettet mod voksne borgere med nedsat social, fysisk og psykisk funktionsevne.

Vi har i øjeblikket en ledig plads på botilbuddet.

Billedet viser hoveddøren til Gule Hus.

Botilbuddet Det Gule Hus ligger på Mitchellsstræde 3 i Gentofte. Foto: Karen Grønkjær.

Botilbuddet Gule Hus henvender sig til borgere, der:

  • har brug for støtte i en fast bolig.

  • har brug for let til moderat støtte og som kan bebo tilbuddet uden fysisk personaledækning i ydertimer samt weekend.

  • er selvadministrerende i forhold til økonomi og medicin.

 

De fysiske rammer

I Gule Hus opgangsfællesskab bor seks beboere. Du får din egen bolig med eget bad, toilet og køkken og et fælles vaskerum og køkken. Der er et opbevaringsrum til rådighed samt et lille stykke have.
Boligerne ligger på 1. og 2. etage og der adgang via trapper. Der er ingen elevator på stedet, og botilbuddet er derfor ikke velegnet til kørestolsbrugere.

Ved indflytning i vores tilbud bliver du automatisk medlem i vores Sundhedscenter.

Hvordan hjælper vi borgeren? 

En medarbejder og en borger kigger sammen på en tablet.

Vores fornemste opgave er at sikre, at beboerne kan bevæge sig mod deres ønsker og håb for livet.

Hos os er beboernes trivsel og udvikling i centrum

Beboerens ønsker og håb for deres liv er afgørende for, at de kan komme sig helt eller delvist. Derfor er det vores fornemste opgave at sikre, at beboerne kan bevæge sig mod disse ønsker og potentielt indfri dem. Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø uden institutionspræg i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboerne. Vi arbejder i et udviklende miljø, hvor du har mulighed for at skabe værdifulde resultater, så du føler dig styrket som menneske.

Individuel plan

Vi inviterer beboeren til en opstartssamtale sammen med sin socialrådgiver, pårørende eller andet netværk forud for indflytningen på botilbuddet. Her afstemmer vi forventninger til bofællesskabet, aktiviteter og fællessansvar.

Under samtalen udleveres også vores velkomstbrochure.

Beboeren vil i samarbejde med sin socialrådgiver have udarbejdet og formuleret nogle indsatsmål inden visitationen. Under samtalen afklarer vi, hvilke indsatsområder der skal prioriteres, og vi konkretiserer dem til delmål i en individuel indsatsplan for de første tre måneder.

Kontaktperson

Alle beboere tildeles en primær og en sekundær kontaktperson ved indflytning i vores botilbud.

Indsatsplanen benyttes som et aktivt samarbejdsredskab mellem borger og bo-teamet, og ligger til grund for ugeplaner, aktiviteter og samtaler. Kontaktpersonen vil løbende følge op på beboerens mål og delmål. Er beboeren i et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, samarbejder vi med borgeren og de øvrige tilbud om koordinering af den individuelle plan.

Fællesaktiviteter

Gule Hus har en række ugentlige fællesaktiviteter, som alle beboere opfordres til at tage del i. Hver dag tilbyder vi beboerne at spise fællesfrokost i sundhedscenteret, og en fast dag i ugen, samles begge botilbud til fællesspisning og socialt samvær.

Ud over den ugentlige plan har beboerne mulighed for at deltage i udviklende aktiviteter og gruppeforløb i sundhedscenteret. Beboeren bliver ved indflytningen automatisk tilknyttet Sundhedscenter Hvide Hus, som er placeret i kælder- og stueplan i nabobygningen til bofællesskabet.