Hvide og Gule Hus

Hvide og Gule Hus er et sundhedscenter og to botilbud under Diakonissestiftelsen, beliggende i to dejlige huse ved Gentofte Sø.

Vi tilbyder moderne, psykosociale indsatser af høj kvalitet. Vores tilbud udvikles i et samspil af en stærk faglighed, vores værdigrundlag og professionel organisering.

Det vigtigste for os er, at her er rart at komme, og at du får noget ud af at være her.

Om Hvide og Gule Hus botilbud

Hvide og Gule Hus er to botilbud i Gentofte for dig med psykiske og sociale udfordringer, der i en periode af dit liv har brug for at bo et sted med støtte fra professionelt personale.

Vi har 13 pladser i alt fordelt på to huse; ét botilbud med fællesfaciliteter og ét opgangsfællesskab med egne lejligheder. Alle beboere er voksne i aldersgruppen 18-65 år. Der er personaledækning i dagtimerne og rådighedstjeneste aften og nat. Formålet er at støtte den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale funktioner og derved tilstræbe et godt voksenliv.

Hvad får du ud af det?

  •       Afklaring af egne ressourcer
  •       Fastsættelse af mål
  •       Mulighed for individuelt sammensat forløb
  •       Botræning
  •       Fællesaktiviteter, såsom spisning, ture, biograf mm.
  •       Netværksdannelse

Gule og Hvide Hus arbejder på at skabe et trygt og overskueligt forløb med ligesindede mennesker, der har fokus på at skabe muligheder for at føle sig betydningsfuld for sig selv og andre.

Vi tilbyder Gentofte Kommunes borgere muligheden for at få afklaret, hvilken støtte de eventuelt kunne have brug for. Vi arbejder med udgangspunkt i det hele menneske, hvor man vil indgå i forskellige sammenhænge, hvor man kan få øje på sine egne ressourcer og behov for støtte. Det gør vi blandt andet ved workshops, som tager udgangspunkt i emner som kommunikation, livshistorier, angst og håndtering af dette m.m. En sådan workshop er af to timers varighed og skaber et godt fundament for at fokusere på sig selv og sine medmennesker.

Vi afholder også et ugentligt gruppeforløb, der tager udgangspunkt i en personlig arbejdsbog. Det er en tilgang, som giver den enkelte større selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og på den måde bidrager til et mere positivt syn på sig selv.

Udover dette er der en række andre fællesaktiviteter, så som fællesspisning og ture ud af huset. De ovennævnte tilbud fokuserer på at skabe netværksdannelse og fokus på den enkeltes muligheder for at opnå en bedre livskvalitet. Derudover bidrager det også til i dagligdagen at støtte og motivere sig selv og andre i en rehabiliterende proces.

Udover gruppeforløbene og andet samvær arbejder vi med et individuelt forløb, som tager udgangspunkt i en handleplan og ønske om forandring. Vi støtter også den enkelte borger i netværksdannelse til både familie og venner og i at opretholde en struktureret hverdag med de praktiske gøremål.

Hvad bidrager du med?

  •       Deltager i et fællesskab med de øvrige beboere
  •       Samarbejder med personalet om dine mål
  •       Deltager i de daglige praktiske gøremål
  •       Bidrager til et godt naboskab

Hvordan flytter du ind?

Hvide og Gule Hus er Botilbud efter Servicelovens § 85 og §107, som kræver visitation via din kommune. Kontakt din sagsbehandler, hvis du vil i betragtning til en plads.

Du er også meget velkommen til at ringe til os og aftale et besøg.

Tilsyn

Tilsynsrapport, Socialtilsynet, oktober 2019

Tilsynsrapport, Socialtilsynet, maj 2019

Nyheder om Hvide og Gule Hus

Kontakt


Adresse:

Hvide og Gule Hus
Mitchellsstræde 3
2820 Gentofte 

 

Jobsøgende?
Vi slår alle ledige job op her.

Thomas Hald Petersen

Leder
T: 39 75 60 30
E: thpt@gentofte.dk