Min mor blomstrede op på Søster Sophies Minde

Testimonial: Helle Hein fortæller om oplevelsen af Søster Sophies Minde som pårørende til en beboer.

Billedet viser Helle Hein.

Helle Heins mor, Birte Christensen, flyttede på plejehjemmet Søster Sophies Minde efter at have boet på Frederiksberg i mange år. Foto: Mette Frid Darré.

Jeg er så glad for, at min mor kom på Søster Sophies Minde. Her fik hun igen en identitet og selvværd efter at have været ligeglad med sig selv i mange år. Før var hun indelukket, bange og utryg. Lige pludselig kom hun til frisør og fik nyt tøj. Hun blomstrede på alle planer,” fortæller datter til Birte Christensen, Helle Hein.

Rummelighed og tryghed

”Inden min mor fik konstateret Alzheimers var hun sygehjælper i mange år. Sygdommen gjorde, at hun opfattede sig selv som en del af personalet på Søster Sophies Minde. De tilrettelagde dagen, så min mor fik en opgave på plejehjemmet. Hun skulle dække bord til middag. Det var hendes job, og det var hun stolt af. De kunne rumme hende, og tog imod hende som en kollega,” fortæller Helle Hein og tilføjer:

”Min mor var ikke altid let. Hun kunne godt være lidt skrap – det kunne de også godt rumme.” 

Helle Hein bor til daglig i Nordjylland, og det har været svært for hende at bo langt fra sin mor.

”Jeg har været i tæt kontakt med personalet. Nogle gange har jeg ringet fire gange om ugen. Hver gang tog de sig tid til at tale med mig og lytte til mig.”

Værdierne i højsædet

Jeg synes, at der bliver levet meget op til de kristne værdier i en travl hverdag. Omsorgen, kærligheden, budskabet om næstekærlighed”

”Det er så fint, at der er så meget kærlighed og så meget rummelighed. Det kan godt være, at bygningerne er gamle, men der er simpelthen så meget omsorg. Den er unik.”

Artikler om plejehjemmet Søster Sophies Minde

Billedet viser Birte Christensen.

Birte Christensen boede i en lille lejlighed på Søster Sophies Minde frem til sin død den 21. september 2019. Hun blev 80 år. Foto: Mette Frid Darré.