Samarbejde med pårørende

For at sikre den enkelte beboers livskvalitet og oplevelse af selvstændighed, vægter vi samarbejdet med de pårørende meget højt. Det er en stor beslutning at flytte fra sit eget hjem til en plejebolig, og for nogen er det også en meget svær beslutning, der kræver stor opbakning og forståelse både fra de pårørende og fra plejehjemmets medarbejdere. 

For at styrke og sikre samarbejdet mellem os udsender vi ofte nyhedsbreve til beboere og pårørende, og vi lægger f.eks. aktivitetsplaner op her på hjemmesiden. 

Pårørende er altid hjerteligt velkomne på plejehjemmet, også til at spise med og deltage ved arrangementer.

Pris for måltider til pårørende:

  • 75 kr. for morgenmad
  • 100 kr. for frokost
  • 100 kr. for middagsmad

Det er også muligt for pårørende at overnatte på et gæsteværelse - se længere nede på siden.

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet hos Søster Sophies Minde holder møde fire gange om året. Rådet har til opgave at varetage alle beboeres interesser og kan sætte fokus på husets dagligdag, aktiviteter og arrangementer.

En pårørende og en beboer sidder over for hinanden ved et bord.

Jytte Glamsø var glad for at få mulighed for at besøge sin mor i en pavillon i plejehjemmet Søster Sophies Mindes baghave efter corona-nedlukningen.

Gæsteværelse

På Søster Sophies Minde ønsker vi at imødekomme besøg fra pårørende. Som gæst til en af vores beboere har du derfor mulighed for at leje et gæsteværelse.

Pris for leje af gæsteværelse:

  • 350 kr. pr. overnatning for første døgn og 300 kr. de efterfølgende døgn.

Gæsteværelset bookes via vores sekretær, ansvarshavende/gruppeledere, ledende sygeplejerske Mette Prip eller forstander Hanne Munkholm.

Kontakt os vedrørende booking.

Pris for måltider i tilknytning til leje af værelset:

  • 75 kr. for morgenmad
  • 100 kr. for frokost
  • 100 kr. for middagsmad

Måltiderne bestilles hos plejepersonalet.