Samarbejde med pårørende

For at sikre den enkelte beboers livskvalitet og oplevelse af selvstændighed, vægter vi samarbejdet med de pårørende meget højt. Det er en stor beslutning at flytte fra sit eget hjem til en plejebolig, og for nogen er det også en meget svær beslutning, der kræver stor opbakning og forståelse både fra de pårørende og fra plejehjemmets medarbejdere. 

For at styrke og sikre samarbejdet mellem os udsender vi ofte nyhedsbreve til beboere og pårørende, og vi lægger f.eks. madplaner op her på hjemmesiden. 

Pårørende er altid hjerteligt velkomne på plejehjemmet, også til at spise med og deltage ved arrangementer. Det er også muligt for pårørende at overnatte på et gæsteværelse.

Bruger- og pårørenderåd
Bruger- og pårørenderådet hos Søster Sophies Minde holder møde fire gange om året. Rådet har til opgave at varetage alle beboeres interesser og kan sætte fokus på husets dagligdag, aktiviteter og arrangementer.

Maj-Britt Hansen med sin far Hermann Madsen, der bor på Søster Sophies Minde. Foto: Karen Grønkjær.

Læs artiklen om Hermann og Maj-Britt: Demensen flytter med