Hvordan bliver du beboer?

Vil du gerne bo på Søster Sophies Minde, skal du ansøge Frederiksberg Kommune om det. Ansøgningen kan ske via et hospital, hjemmeplejen, din læge eller ved henvendelse direkte til kommunen. Herefter er det kommunen, der afgør, om du kan tildeles en plads.

Ældreminister Thyra Frank har på et tidspunkt udtalt til BT, at hun gerne vil bo et sted som Søster Sophies Minde. Læs i Frederiksberg Bladet om ministerens besøg hos os.

Ældreminister Thyra Frank besøgte Søster Sophies Minde i juni 2017. Foto: Karen Grønkjær.

Ansøg om plejebolig

Frederiksberg kommune - Søg plejebolig

Du kan også kontakte kommunen for mere information:

Visitationsenheden i Frederiksberg Kommune
T: 38 21 50 20
E: visitationsenheden@ frederiksberg.dk

Book en aflastningsplads

Søster Sophies Minde har to aflastningspladser, som alle kan booke til et omsorgsophold i kortere eller længere tid. Det kan være, at du afventer plads på plejehjem, eller du er blevet udskrevet fra hospitalet, men føler dig ikke klar til at flytte hjem.

Omsorgsophold.

Praktisk information

Praktiske informationer om at blive beboer findes her:

Priser og praktisk

Derudover er du også altid velkommen til at kontakte vores forstander for yderligere information.

Hanne Munkholm

Forstander for ældre og livskvalitet
M: 28 35 37 53
E: hmmo@diakonissen.dk