Udviklingsplaner

Diakonissestiftelsen er i udvikling og forandringsproces. Nye fysiske rammer vil i de kommende år modernisere vores tilbud indenfor uddannelse, sundhed, omsorg og pleje - og skabe nye tilbud som matcher fremtidens behov.

Udgangspunktet er vores strategiske "Udviklingsplan 2020" og en overordnet visionær helhedsplan, der blev vedtaget i 2013. De værdier og kompetencer, der er udviklet gennem 150 år, investeres nu i en sammenhængende og visionær plan, der omfatter nedrivning, ombygning samt nybygning af 34.800 etagemeter. 

Læs mere om Diakonissestiftelsens udviklingsplaner