Overlæge søges til Diakonissestiftelsens Hospice og Udgående Hospiceteam

Ansøgningsfrist til dette job er overskredet (16. maj 2019).

Diakonissestiftelsens Hospice søger en overlæge, som i samarbejde med de to øvrige overlæger skal varetage den palliative behandling for vores patienter. Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer, men kan besættes på 30 timer svarende til 4-dages arbejdsuge.

 

Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Den Danske Diakonissestiftelse, består i dag af et hospice med plads til 16 indlagte patienter og et Udgående Hospiceteam (palliativt team) for 20-30 hjemmeboende patienter med bopæl i Frederiksberg og Københavns kommuner. På Hospice har vi årligt omkring 250 indlæggelser. Langt de fleste patienter har avanceret cancer i fremskredent stadie, og vi har også jævnligt patienter med KOL, hjertesvigt og ALS. Den gennemsnitlige indlæggelsestid har de sidste år ligget på ca. tre uger med en variation fra ét døgn til få måneder. Kontakttiden for de hjemmeboende patienter ligger på omkring 60 døgn. 

Diakonissestiftelsens Hospice og Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam drives efter overenskomst med Region Hovedstaden og er en del af Regionens specialiserede palliative tilbud. 

Den tværfaglige personalegruppe
Hospice består i dag af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, hospicepræst, musikterapeut, socialrådgiver og sekretærer. Vi arbejder ud fra antagelsen om, at alles viden er nødvendig for at sikre det bedste forløb for patienten og dennes pårørende. Personalet bidrager gennem deres forskellige funktioner til, at der ydes omsorg, pleje og behandling af høj kvalitet til patienter og pårørende i henhold til værdigrundlaget, formål og mål for Diakonissestiftelsens Hospice og Udgående Hospiceteam. Derved er alle med til at skabe et levende, tillidsfuldt og trygt miljø, som hjælper patienten til at leve så aktivt som muligt, også selvom det er et liv med døden i vente.

Kvalifikationer
Speciallæger med godkendelse som fagområdespecialist er ønskelig eller speciallæger i onkologi, intern medicin, almen medicin eller anæstesiologi med palliativ erfaring eller interesse herfor opfordres til at søge. 

Personlige kvalifikationer
Udover konkret faglige kvalifikationer forudsættes i funktionen også en kompetence til at løse ikke veldefinerede og uforudsigelige komplekse opgaver, hvorfor personligt overskud, gode tværfaglige samarbejdsevner, fleksibilitet og rummelighed er nødvendige kvalifikationer.

Vores vision for fremtiden er vedvarende at udvikle og bevare Hospice på en måde, hvor patienter og pårørende oplever en høj grad af tilfredshed. Det kræver tid, gode rammer, præcise mål og ikke mindst fleksible og kompetente medarbejdere med hjertet på rette sted. Medarbejderne vil altid udgøre den vigtigste ressource på Hospice. Målrettet uddannelse, rettidig omhu, etisk refleksion og stor arbejdsglæde skal medvirke til at bevare Hospice som en sund og dynamisk arbejdsplads, hvor alle medarbejdere er/bliver i stand til at løse alle nødvendige opgaver på kort og lang sigt.    

Om arbejdspladsen
På Hospice har vi stor glæde af vores nybyggede, moderne, smukke hus og har med det rigtig gode forhold for både patienter, pårørende og frivillige. Vi gør meget for at sikre det gode arbejdsmiljø, vi respekterer hinandens faglighed, kompetencer og forskellighed. Vi får opgaver, rammer og ressourcer til at hænge sammen. Vi er opmærksomme på hinanden og vores omgivelser - og interesserer os. Vi er stolte af vores arbejdsplads.

Diakonissestiftelsens Hospice er en del af en traditionsrig organisation. På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker - det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske.

Det praktiske

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i forhold til den regionale overenskomst. Stillingen indebærer deltagelse i en telefonvagtordning blandt de tre overlæger.

Yderligere information
Interesserede ansøgere kan indhente yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Hospicechef Helle Tingrupp, overlæge Maibritt Holtsmark og overlæge Karin Grønbæk på telefon: 38 38 49 49. 

Et uforpligtende besøg er også meget velkomment. Ring eller skriv, hvis det kunne have interesse.  

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 12.00

Motiveret ansøgning, gerne udformet i henhold til de syv kompetenceområder, samt CV fremsendes elektronisk til:

Hospicechef Helle Tingrupp på hospice@diakonissen.dk

Ansættelsessamtaler
Vi afholder samtaler onsdag d. 22. maj 2019 i tidsrummet 8.00 - 13.00