Kampagne om SOSU- og erhvervsuddannelser målrettet forældre

22. september 2016

Forældre og unge ved alt for lidt om SOSU-uddannelsen og erhvervsuddannelser i det hele taget. Det skal en landsdækkende kampagne, der netop er skudt i gang, ændre på.

Diakonissestiftelsen og Diakonissestiftelsens SOSU-skole støtter op om forældrekampagnen Ditbarnsfremtid.dk, der skal klæde forældre bedre på til at tale uddannelse med deres børn og åbne øjnene op for de gode job- og videreuddannelsesmuligheder, der er med en erhvervsuddannelse - også inden for SOSU-faget.

Klik ind på: http://ditbarnsfremtid.dk/gode-bud/sosu/

Bag kampagnen står Den Regionale Ungeenhed, sammen med de fem regioner og en lang række samarbejdspartnere som Danske Erhvervsskoler, KL, DA, LO, HK og Hands On.

At der er et kæmpe behov for kampagnen, viser søgemønsteret til ungdomsuddannelser i 2016 tydeligt. Et stort flertal af eleverne fra 9. og 10. klasse (74 %) har valgt en gymnasial uddannelse som første prioritet, mens kun 18 % har valgt en erhvervsuddannelse.

Og det står i skærende kontrast til, at fremskrivninger fra DI og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kommer til at mangle helt op mod 70.000 faglærte i 2025.

Der vil derfor i fremtiden være helt akut behov for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, og deres faglige viden og arbejdskraft vil være meget eftertragtet.

På Diakonissestiftelsens SOSU-skole vækker kampagnen begejstring. Leder Louise Elmgaard Thiem udtaler:

"Vi vil meget gerne have flere elever på vores skole. Og vi vil meget gerne have spredt budskabet om vores gode uddannelser. Det er vores håb, at flere unge kan blive inspireret, gerne gennem deres forældre, til at vælge netop SOSU-uddannelsen hos os, hvor der er mulighed for både at blive social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent”.

For begge uddannelser på Diakonissestiftelsens SOSU-skole gælder det, at den unge som færdiguddannet skaber livskvalitet hos mennesker, der har brug for omsorg og hjælp til at klare sig i hverdagen. Social- og sundhedsassistenter kan f.eks. både arbejde med sygepleje og omsorg for borgere i deres eget hjem, på et hospital eller et plejehjem – eller være med at skabe struktur i hverdagen for borgere på et psykiatrisk bosted. Uddannelsen kræver derfor både høj faglighed og personligt engagement i at skabe trygge relationer. Og god forståelse og respekt for andre mennesker. Som social- og sundhedsassistent er der gode fremtids- og karrieremuligheder, fordi der er jobmuligheder både på hospitaler, plejehjem, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller hos hjemmeplejen. Det er også muligt at vælge at læse videre til f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder. 

Klik ind her på forældrekampagnen om SOSU: http://ditbarnsfremtid.dk/gode-bud/sosu/

Læs mere om SOSU-uddannelsen på Diakonissestiftelsen, som er del af Diakonissestiftelsens uddannelsescenter (UCD), der blandt andet også rummer en af Danmarks bedste sygeplejerskeuddannelser, her:

http://diakonissestiftelsen.dk/sosu