Kære klimapolitiker: Jeg savner dit lederskab

9. april 2019

HOLDNING: Kloden er nødlidende, og klimapolitikken befinder sig på toppen af vælgernes politiske dagsorden. Men flere klimaforskere påpeger, at klimapolitikken går ofte op i varm luft. Hvor er det politiske lederskab, som kan inspirere ansvarsbevidste virksomheder til handling?

Sekretariatschef Mette Fjording savner politisk ansvarlighed i forhold til klimaudfordringerne. Foto: Mette Frid Darré

Af sekretariatschef Mette Fjording // mefj@diakonissen.dk

Som barn af vindmølle-entusiaster og økologipionerer er jeg blevet opflasket med bæredygtighed og med budskabet om, at alle har et medansvar for den klode, vi er fælles om at bebo og for det samfund, vi er en del af. Fra barnsben er jeg blevet mødt af voksne med klare holdninger og handlinger til bæredygtighed. Det har præget mig og har været med til at forme den, jeg er i dag, og de valg, jeg f.eks. som forbruger træffer dagligt.

I dag er det svært at vurdere, om politikerne holder deres løfter om klimaet pga. de lange deadlines og ukonkrete mål. Og for nylig læste jeg en fremskrivning fra hjælpeorganisationen Care, der viste, at Danmark først når klimamålet om nuludledning af drivhusgasser om 100 år, hvis regeringen fortsætter sin nuværende kurs. Kære politiker: Synes du selv, det er godt nok?

I mit professionelle arbejde er jeg optaget af, hvordan Diakonissestiftelsen kan tage ansvar og bidrage til at påvirke samfundet og miljøet i en positiv retning.

Samfundsansvar er en del af Diakonissestiftelsens DNA og har været det fra stiftelsens start i 1863, før begreber som bæredygtighed, CSR og FN’s Verdensmål blev opfundet. I dag kommer det f.eks. til udtryk gennem vores arbejde som ansvarlige rollemodeller, der viser 300 børn i Diakonissestiftelsens to daginstitutioner en vej gennem klodens klimakrise. Det gør vi gennem leg og læring i blandt andet temaforløb om miljø og genbrug. Vi tror på fællesskabet og på, at mennesker vokser i relationen til andre. Derfor arbejder vi sammen med jobcentre om at give mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance i praktikforløb hos os. Og vores 43 år gamle genbrugsbutik, Loppeshoppen, bliver drevet af et frivilligt fællesskab i en forretningsmodel baseret på en cirkulær økonomi omkring genbrug og redesign.

Tager vi som virksomhed ansvar nok? Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle vores egen version af en tre-dobbelt bundlinje, der skal hjælpe os med at sætte konkrete mål for, hvor vi skal forbedre os socialt og miljømæssigt. Vi skal hele tiden stræbe efter at gøre det bedre. Men jeg savner politisk lederskab. Det er da politikerne og ikke virksomhederne, der skal gå forrest. Eller hvad?

”Ingen er i mål, før alle er i mål” er et mantra for FN’s Verdensmål. For nyligt buldrede utilfredsheden med politikernes tøven tydeligt med heftig klimaopsang til verdens politikere og beslutningstagere i 1.600 byer i 100 lande. Opsangen kom fra tusindevis af børn og unge, der, ansporet af den 16-årige svenske klimaaktivist Gretha Thunberg, gik i klimastrejke for at aftvinge ’de voksne’ holdning og ikke mindst handling på vegne af et klima på katastrofekurs.

De unge kalder på ansvarlige voksne, som de kan spejle sig i og som vil redde vores klode. Vores folkevalgte politikere har et ganske særligt ansvar for at være disse voksne, der vil tage hånd om de unges velbegrundede klima-bekymringer. Sammen kan vi få alle i mål, og fra virksomhedssiden er vi flere, som er klar til at handle. Men jeg kan være bekymret for, om der på politiker-siden er nogen voksne til stede.

Holdninger på Diakonissestiftelsen

Tema om bæredygtighed