Geriatrikursus for sygeplejersker på Diakonissestiftelsens uddannelsescenter gentages

10. november 2016

Uddannelsescentret på Diakonissestiftelsen (UCD) udbyder i 2017 kursus for sygeplejersker, der arbejder indenfor geriatrisk sygepleje. Særligt målrettet dem, der arbejder på plejecentre og i hjemmeplejen. Kurset vil medvirke til at udvikle viden og kompetencer i forhold til udvalgte områder inden for det geriatriske felt. 

Kurset har en varighed af 6 dage og består af 3 moduler á 2 dages varighed. Der vil være mulighed for at vælge moduler til og fra. Modulerne afholdes i januar og februar måned, og igen i marts og april.

Læs meget mere her om moduler, program og tilmelding (tilmelding henholdsvis den 16. december 2016 og 29. januar 2017):