En søndag på toppen og i bunden

10. februar 2017

Søndag d. 5. februar gæstede over 60 personer et spændende og tankevækkende foredrag til Diakoniens dag i Emmauskirken. Her satte journalist Anna Katrin Nørgaard mennesket og relationer på dagsordenen.

Diakoniens dag blev introduceret af præst og fagchef, Henny kvist, som bød gæsterne velkommen til foredrag med journalist Anna Katrin Nørgaard. Foredraget startede med, at alle lyttede til radiodokumentaren "Far, du skal på plejehjem". Radiodokumentaren omhandler Anna Katrin Nørgaards far, der, efter at have ligget på gulvet med en hjerneblødning i sit hjem i Jylland i tre dage, skal på plejehjem.

Anna Katrin Nørgaard, journalist og foredragsholder, fortæller historien om sin far

I radioudsendelsen beskriver Anna Katrin Nørgaard blandt andet dét, at skulle sende sin far på plejehjem langt fra hans daværende bolig, som at skulle flytte et stort, gammelt egetræ med alle dets rødder. Og det er udgangspunktet for historien om mennesket, hvis tilværelse ændrer sig på rekordtid. Anna Katrins far, Jørgen Nørgaard, bliver halvt lammet og ender i kørestol efter sin hjerneblødning.

Til foredraget italesatte Anna Katrin mange af de oplevelser, mennesker kommer ud for gennem livet. At skulle rydde op i en bolig, der var ens hjem i mange år; at støtte hinanden på den vej, livet har bragt os ud på; at omstille sig til at være i noget nyt og ikke mindst favne de nye oplevelser, tilværelsen har medført.

Efter farens hjerneblødning er familien blevet bragt tættere sammen - så meget, at de holder sommerhusferier sammen, selvom det lå fjernt fra deres hverdag før.

Langt de fleste mennesker opbygger et hjem og slår rødder, der forgrener sig i deres tilværelse. Og det er ikke altid en ukompliceret proces at skulle give afkald på det, man har og affinde sig med sit nye liv. Særligt ikke, når bevægelsen fra toppen til bunden sker som et lyn fra en klar himmel.

En fortælling, der ikke står alene

Nogle af de gæster, der kunne spejle sig i Anna Katrins oplevelser, var Poul og Maria. Ægteparret, der bor på Frederiksberg, er i øjeblikket i gang med en oprydningsproces i deres hjem. De flytter nemlig over i Diakonissestiftelsens nybyggede seniorboliger i slutningen af 2017 - og rykker fra næsten 170 kvm til 116 kvm bolig. De glæder sig, og værdsætter deres familierelationer i processen.

Maria fortæller:

"Det er livsbekræftende og en stor glæde for mig at se, at de ting vi ikke længere har plads til, får en plads i mine børns hjem"

Mange af de ting og sager, Poul og Marias familie ikke har fået, har de glædeligt doneret til Diakonissestiftelsens Loppeshop på Frederiksberg.

Ægteparret Poul og Maria

Alle mennesker har hver deres historie, hver deres fortælling. Nogle oplever afstanden fra bunden til toppen kort, andre oplever den som værende lang og omvendt. En ting er dog sikkert: bevægelsen fra top til bund eller bund til top er vel noget, vi alle kan relatere til.

Galleri