Udbudte og afholdte AMU-kurser

Her kan du se, hvilke kurser UC Diakonissestiftelsen har udbudt, afholdt og aflyst.

   

2021

 • Omsorg for personer med demens - aflyst

 • Farmakologi i psykiatrien - aflyst

 • Farmakologi i somatikken - aflyst

 • Medicinadministration -aflyst

 • Samarbejde med ældre om gode kostvaner - aflyst

 • Angst og depression hos ældre - aflyst

 • Medvirken til pleje af borgere med KOL - aflyst

 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet - aflyst

 • Arbejdet med totalkommunikation - aflyst

 • Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, EUX, Talent - aflyst

 • Ajourføringskurser for praktikvejledere for SOSU-elever - afholdt

 • Arbejde med ældre i eget hjem - aflyst

 • Arbejdsmiljø i SOSU-arbejde, etik og adfærd - aflyst

2020

 • Praktikvejledning af SOSU elever (basis) - afholdt

 • Omsorg for personer med demens - aflyst

 • Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet - aflyst

 • Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet - aflyst

 • Omsorg-, pleje- og praktikhjælp, Covid-19 - aflyst