Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet


Har du et arbejde inden for social- og sundhedsområdet, hvor omsorg og pleje er en vigtig del af din hverdag, kan dette kursus måske være af nytte for dig. I dette kursus får du viden om arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet. Du får konkrete værktøjer til, hvordan du kan kende faresignaler på demens sygdommen hos borgere.

Det grundlæggende udbytte af kurset:

  • Du bliver i stand til at kende de tidligste advarselssignaler om begyndende demens
  • I kurset får du viden om at skelne mellem symptomer på demens og andre tilstande, der eksempelvis har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande.
  • Du bliver kvalificeret i, hvordan du kan samarbejde med demensramte borgere og deres pårørende
  • Du får en medvirkning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med demens.
  • Du bliver i stand til at formidle observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter og ufaglærte.

Tilmeld dig kurset her

Kursusdato:
21/04 – 23/04 2020

Antal dage:
3 dage

Mødetider:
08:00 – 15:24

AMU Nr.:
44783

Undervisningssted:
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 3A
2000 Frederiksberg

Pris for faglærte og ufaglærte:
Kr. 0,-

Pris for ledige og dig med videregående uddannelse:
Kr. 1.741,45,-

VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk

Min/Max antal deltagere:
22/26