Omsorg, pleje og praktisk hjælp Covid-19

 

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse. Målgruppen skal på kort sigt, i forbindelse med Corona pandemien, løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp i sundhedsvæsnets primære sektor. Medarbejderne kan fx komme fra servicefunktioner, administrative opgaver eller lignende. Det anbefales, at deltageren har grundlæggende IT-kompetencer, da uddannelsen under nedlukningen grundet coronapandemien vil foregå som fjernundervisning.

Deltageren: ... kan anvende basal viden om lovgivning og er bekendt med lokale procedurer og viden om etik, kommunikation, selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejde med borgeren og andre sundhedsprofessionelle for at løse praktiske opgaver samt ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver hos en borger i eget hjem.- kan anvende basal viden om hygiejniske principper herunder forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje for at kunne løse og dokumentere praktiske opgaver som fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem.- kan, med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsniveau, anvende basal viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den normale aldringsproces og hygiejniske principper for at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering.- har kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren, samt sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.- har kendskab til borgere med omsorgs- og plejebehov herunder borgere med fysisk og psykisk handicap og borgere med demenssygdom.- kan udvise forståelse for ergonomiske principper, i forbindelse med løsning af praktiske og omsorgs- og pleje opgaver hos borgeren i eget hjem, fx i forbindelse med forflytning.

Tilmeld dig kurset her

 

Kursusdato:
15/06 – 19/06 2020

Antal dage:
5 dage

Mødetider:
08:00 – 15:24

AMU Nr.:
49633

Undervisningssted:
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 3A
2000 Frederiksberg

Pris for faglærte og ufaglærte:
Kr. 0,-

Pris for ledige og dig med videregående uddannelse:
Kr. 3.113,-

VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk

Min/Max antal deltagere:
22/26