Omsorg for personer med demens


Kurset omhandler, hvordan du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for mennesker med demens. Personcentreret pleje og omsorg er baseret på oplysninger om den dementes livshistorie værdier, vaner, behov og ønsker. I dette kurset tillærer du, hvordan du varetager forskellige behov, som opstår i hverdagen hos borgeren.

Det grundlæggende udbytte af kurset:

  • Grundlæggende viden om demensramte borgere
  • At varetage behov, der opstår hos demensramte og deres pårørende
  • Du bliver i stand til at samarbejde med demensramte borgere, så deres livskvalitet forbedres
  • Du lærer at genkende almindeligt forekommende symptomer på demens
  • Du får gode kommunikationsevner i arbejde med demensramte borgere eller deres pårørende
  • Du bliver i stand til at yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens
  • Du får et kenskab i lovgivningen om magtanvendelse

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter og ufaglærte.

Tilmeld dig kurset her

Kursusdato:
08/06 – 09/06 + 17/06 – 19/06 2020

Antal dage:
5 dage

Mødetider:
08:00 – 15:24

AMU Nr.:
44327

Undervisningssted:
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 3A
2000 Frederiksberg

Pris for faglærte og ufaglærte:
Kr. 0,-

Pris for ledige og dig med videregående uddannelse:
Kr. 2.755,75,-

VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk

Min/Max antal deltagere:
22/26