Ajourføringskurser for praktikvejledere for SOSU-elever


Kurset henvender sig til uddannede praktikvejledere, der ønsker at opkvalificere sine færdigheder.  Vejlederen tilegner sig ny viden om aktuellede uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Det grundlæggende udbytte af kurset:

  • Du lærer at omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på at styrke elevens erhvervsfaglige kompetence
  • Du bliver i stand til at benytte feedback som metode til facilitering af elevens læring
  • Du opnår færdighed i at tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.

Målgruppen for dette kursus er praktikvejledere, der tidligere har gennemført kurset ”Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever” på minimum 11 dage.

Tilmeld dig kurset her

 

Kursusdato:
26/05 – 28/05 2020

Antal dage:
3 dage

Mødetider:
08:00 – 15:24

AMU Nr.:
48382

Undervisningssted:
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 3A
2000 Frederiksberg

Pris for faglærte og ufaglærte:
Kr. 0,-

Pris for ledige og dig med videregående uddannelse:
Kr. 1.930,-

VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk

Min/Max antal deltagere:
22/26