Vil du skabe en hverdag fuld af meningsfulde aktiviteter?

Ansøgningsfrist til dette job er overskredet (26. august 2019).

Plejehjemmet Søster Sophies Minde har et væld af aktiviteter, så alle beboere kan få en meningsfuld hverdag med givende fællesskaber. Vi søger en ny, energisk kollega til at holde snor i aktiviteter og frivillige.

Det er os magtpåliggende, at beboerne får en meningsfuld hverdag med aktiviteter, som rører den enkelte.

Hvad enten dagen skal fyldes med sansegudstjeneste, musik og dans eller fællesskab om måltiderne, er livskvalitet og samvær omdrejningspunktet på Søster Sophies Minde. Søster Sophies Minde er et lille hjemligt plejehjem med 34 plejeboliger og to private aflastningspladser. I huset ligger desuden ca. 30 ældreboliger.

Det er os magtpåliggende, at beboerne får en meningsfuld hverdag, som tager afsæt i det enkelte menneskes behov, ønsker og ressourcer. Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle et demensvenligt koncept, hvor vi ønsker at skabe mere nærvær og flere fællesskaber på plejehjemmet og på tværs af Diakonissestiftelsen. Desuden vil vi gerne blive bedre til at involvere beboerne og deres pårørende i et synergifyldt samarbejde.

Søster Sophies Minde er en del af Diakonissestiftelsen. Vi har et tæt samarbejde med bl.a. børnehusene, uddannelserne, hospice og Emmauskirken. De frivillige spiller en vigtig rolle hos os. De kan både drysse glimmer på hverdagen og tilbyde det ekstra nærvær, der kan gøre den store forskel for den enkelte.

Vi søger en aktivitetsmedarbejder og frivilligkoordinator ca. 30-37 timer om ugen, der kan bidrage med stærkes kompetencer og erfaring på demens og ældreområdet. Du skal have lyst til at være en aktiv og synlig del af beboernes hverdagsliv på Søster Sophies minde. Din hverdag vil bestå af alt fra nærvær og hyggeligt samvær med beboerne til at planlægge og deltage i store og små aktiviteter. Desuden vil en del af dit arbejde bestå i at rekruttere, fastholde og inddrage frivillige i et anerkendende samarbejde. Du vil sideløbende skulle varetage nogle ”blækspruttefunktioner” bestående af administrative og praktiske opgaver, småindkøb, pynt af stuerne, arrangements- og mødeforberedelse m.v.

Der er en væsentlig forudsætning at du:

  • har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse
  • har erfaring med og lyst til at samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende
  • kan lide at samarbejde i en mangfoldig og travl hverdag med mange bolde i luften
  • kan skabe glæde og motivation hos både beboere, kolleger og frivillige.
  • er fleksibel, kan lide at arbejde selvstændigt, tage ansvar og samtidig indgå i et godt teamsamarbejde i fællesskab med engagerede og dygtige kolleger
  • er fortrolig med Word og Outlook og har lyst til at varetage nogle sekretærfunktioner

Det praktiske:

Ansøgning og CV sendes til job-ssm@diakonissen.dk.

Ansøgningsfrist: 26. august 2019. Vi holder samtaler i uge 36 og 37.

Har du spørgsmål, kan du kontakte souschef og teamleder Mette Prip indtil uge 32 på tlf. 60 25 36 75. Fra uge 32 kan du kontakte forstander Hanne Munkholm på tlf.: 28 35 37 53.

Læs mere om Søster Sophies Minde.

Artikler om Søster Sophies Minde

Om Diakonissestiftelsen

På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske.

Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket.