Leder til Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården

Ansøgningsfrist til dette job er overskredet (12. august 2019).

Er du en visionær og fagligt dygtig leder? Kan du med afsæt i Marthagårdens værdier og pædagogiske grundtanker stå i spidsen for den fortsatte drift og udvikling? Så er du måske den nye leder, vi søger.


Er du derudover:

 • pædagog - evt. med en overbygning på diplom- eller masterniveau og med supplerende lederuddannelse?
 • en erfaren leder på daginstitutionsområdet – gerne med erfaring fra en selvejende organisation?
 • nærværende, anerkendende, og tydelig i forhold til at udstikke retning og få følgeskab?

 Og kan du også genkende dig selv som en leder, der:

 • er en motiverende rollemodel med blik for medarbejdernes trivsel og udvikling
 • er lyttende og har mod til at udfordre og være handlekraftig
 • har en stærk pædagogisk faglighed og med en åben, imødekommende og tillidsbaseret ledelsesstil skaber gode, trygge og faglige rammer
 • er respektfuld i din kommunikation og tilstræber et godt samarbejde med både forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere
 • er skarp til optimal ressourcestyring og sikring af den daglige drift
 • har lyst til at bidrage til den strategiske udvikling af både Marthagården og Diakonissestiftelsen
 • kan arbejde aktivt med Diakonissestiftelsens kerneværdier
 • motiveres af at være en del af en organisation, der er sat i verden for at gøre en forskel – for det enkelte menneske og for samfundet?

Så byder vi dig gerne velkommen i vores fællesskab.

Hvem er vi?

Foruden vores ny leder, er vi 20 pædagogiske medarbejdere, to køkkenmedarbejdere og en souschef. Vi er et hus med 70 børnehavebørn og 38 vuggestuebørn fordelt på seks stuer.

Som leder i Marthagården refererer du til formanden for Marthagårdens bestyrelse og forvalter den daglige drift inden for vedtægter og retningslinjer.

Du vil få en varieret og alsidig opgaveportefølje, og vi lægger vægt på, at du har lyst til at engagere dig i såvel den strategiske udvikling, som at sikre høj kvalitet i den daglige drift. Frem for alt skal du brænde for ledelse.  

Du vil blive en del af et fagligt fællesskab, hvor vi arbejder ud fra den pædagogiske metode ICDP. Det betyder, at vi hver dag opbygger og styrker anerkendende relationer, hvor kvaliteten af relationen er afgørende for et godt samspil og grundlag for en alsidig personlig udvikling og læring. Vi lægger stor vægt på, at du er motiveret for at videreføre dette arbejde.

Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen på driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Som del af Diakonissestiftelsen indgår vi i et større fællesskab, hvor tværfagligt samarbejde og synergi mellem enhederne er en del af kerneopgaven, og vi har et tæt samarbejde med Diakonissestiftelsens andet børnehus Louisegården. Som leder i Marthagården bliver du samtidig en del af Diakonissestiftelsens ledergruppe og vil være en aktiv del af de strategiske indsatsområder.

Du kan læse mere om os her: www.diakonissestiftelsen.dk/marthagaarden

Om Diakonissestiftelsen

På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske.

Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket.


Det praktiske

Stillingsbeskrivelse

Download stillingsbeskrivelsen i pdf

Ansøgning:

Ansøgningsfrist d. 12. august 2019 kl. 12.00

Tiltrædelse snarest muligt.

Send dit CV og ansøgning til Ledelsessekr@diakonissen.dk

Samtaler:

Vi forventer at afholde første samtale d. 20. august 2019 og anden samtale d. 28. august 2019, og hvis du går videre til anden samtale, må du forvente at skulle afsætte tid til at gennemføre en test, og du vil blive bedt om at forberede en case.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte formanden for institutionsbestyrelsen Steen Houmark på 41 82 82 00 eller sh@de4vinde.net

Læs om Marthagården