Hvordan har du det egentlig?

Svarer du nogensinde andet end 'fint'? Vi kan blive helt overraskede, når vi møder reel interesse for vores trivsel. På Diakonissestiftelsen arbejder vi med fællesskaber, der styrker livskvaliteten for det enkelte menneske.

På Folkemødet kan du tage en snak med os og måle og male din trivsel. Det sker fredag den 17. og lørdag den 18. juni kl. 9-12 i Det Fælles Sundhedstelt.

Se hele programmet for Det Fælles Sundhedstelt

Mød os i tre debatter på Folkemødet 2022

Giver friplejehjem øget kvalitet eller ulighed?

 

Fredag den 17. juni kl. 13-13.45

Det Fælles Sundhedstelt, Kæmpestranden

Her kan du møde:

Birthe Larsen, associeret professor, ph.D. på Copenhagen Business School, der har forsket i ulighed og er leder af Ulighedsplatformen.

Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune, der har valgt ikke at benytte sig af friplejehjem.

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune, hvor der er ved at blive bygget to friplejehjem.

Debatten modereres af Anders Mørk Hansen, adm. direktør på Diakonissestiftelsen.

Mere om debatten

Kultur der helbreder

 

Lørdag den 18. juni kl. 12-12.45

Apoteltet, Kirkegade 13, Allinge

Her kan du møde:

Maria Gudme (S), medlem af Folketinget og regionsrådet i Region Hovedstaden, kæmper stærkt for kulturmidlerne i regionen.

Anna Mette Nathan, praktiserende læge og næstformand for Lægeforeningen. Ser kultur som et muligt et supplement til behandling.

Jan Nilsson, leder af Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen har med projektet Sammen om Kultur vist, at man gennem 6-ugers kulturforløb kan højne livskvaliteten for mennesker med eksempelvis stress, angst og depression.

Debatten modereres af Mette Fjording, chef for bæredygtighed på Diakonissestiftelsen.

Mere om debatten

Sårbare unge bliver stærke i fællesskaber

 

Lørdag den 18. juni kl. 14-14.45

Det Fælles Sundhedstelt, Kæmpestranden

Her kan du møde:

Jacob Mols, tidligere beboer i botilbuddet Hvide Hus.

Thomas Hald Petersen, leder af de sociale tilbud Hvide og Gule Hus. Her har han været med til at udvikle UngeHuset, et tilbud om bolig, behandling, daglig beskæftigelse og fællesskaber til unge.

Sine Egede Eskesen er direktør i Bikubenfonden, der har indsatser på socialområdet med fokus på at nyskabe muligheder for unge i alderen 13 til 30 år ramt af komplekse sociale problemer.

Birgitte Vind (S) er medlem af Folketingets Socialudvalg og kommunalordfører for Socialdemokratiet.

Debatten modereres af Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent, DR.

Mere om debatten

Mål din trivsel

WHO-5 er et generisk mål for trivsel. Det består af fem spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel og velfindende.

Hent skemaet her.

Det er vigtigt for trivslen at have nogen at tale med.

Kulturoplevelser forbedrer vores trivsel

’Sammen om kultur’ er Diakonissestiftelsens kreative pusterum til personer berørt af stress, angst eller depression, som har brug for en pause, hvor de i fællesskab med andre kan få en oplevelse med kunst og kultur. Projektet har målbart forbedret deltagernes trivsel.

Jan Nilsson er leder af afdelingen for Kirke og diakoni, som står bag projektet. Han er godt tilfreds med resultaterne:

”Der er en markant stigning i oplevet livskvalitet hos projektets deltagere. Vi har lavet en trivselsmåling, som viser en gennemsnitlig stigning på 20 procentpoint målt med ’WHO-5 Trivselsindeks’,” fortæller han.

Læs om 'Sammen om Kultur'

Gør noget meningsfuldt sammen med andre

Vidste du, at personer, der gør noget for andre, arbejder for en mærkesag, udfordrer sig selv eller hjælper nogen på anden vis, har næsten tre gange så stor sandsynlighed for at have god mental sundhed som personer, der ikke gør? Når vi gør noget for andre, er vi ikke kun med til at sprede glæde – det styrker også vores egen mentale sundhed.

Det siger Partnerskabet ABC for mental sundhed.

Bliv frivillig på Diakonissestiftelsen

Er du til kaffe og genbrugstøj, sang i kirken, middag på hospice eller cykelture med plejehjemsbeboere? Vi har mange muligheder for at blive del af et fællesskab af frivillige.

To kvinder cykler.

Susanne Vestergaard (t.h.) kører hver fredag cykelture med beboerne på Plejehjemmet Salem.

Det særlige ved Diakonissestiftelsen

Støt os

Diakonissestiftelsen er en almennyttig, erhvervsdrivende fond. Hvis du støtter os, støtter du fællesskaber, der styrker det enkelte menneskes livskvalitet. 

Din støtte gør nytte helt lokalt på Frederiksberg og i Gentofte, hvor vi har vores aktiviteter. Og der er ikke langt fra din indbetaling til handling til glæde for andre mennesker. Vi er taknemmelige for alle donationer.

Giv et bidrag her.

Kvinder strikker.

Du kan blandt andet støtte vores kreative værksteder, hvor tøj og garn får nyt liv, og frivillige finder fællesskab.

Kontakt os

Anders Mørk Hansen

Anders Mørk Hansen

Adm. direktør
T: 51 67 55 55
E: anha@diakonissen.dk

Mette Fjording

Mette Fjording

Chef for bæredygtighed og Ledelsessekretariat
T: 60 11 17 97
E: mefj@diakonissen.dk

Jan Nilsson

Jan Nilsson

Leder af Kirke og diakoni
T: 20 62 45 03
E: jnni@diakonissen.dk

Karen Grønkjær Kjeldsen

Karen Grønkjær Kjeldsen

Kommunikationschef
T: 29 91 29 87
E: kakj@diakonissen.dk

Thomas Hald Petersen

Thomas Hald Petersen

Leder af Hvide og Gule Hus
T: 21 33 24 01
E: thpe@gentofte.dk