> Tilbage til Emmauskirkens forside

Emmauskirkens historie

I 1867 havde Diakonissestiftelsen med personlig støtte fra Dronning Louise erhvervet den 7 ½ tønder store grund på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej. På denne grund blev kirken opført sammen med det oprindelige hospital og søsterhjem for diakonisser i årene 1873-76. Kirken i nygotisk stil blev tegnet af arkitekt Hans Jørgen Holm, der også var chefarkitekt for resten af Diakonissestiftelsen.

Emmauskirkens nuværende indretning og udseende er resultatet af et gennemgribende renoveringsprojekt i 2015. Chefarkitekt Hans-Jørgen Lykkeboe’s bærende idé med renoveringen har været at skabe en arkitektonisk afklaret, lys, fleksibel og rummelig ramme for gudstjenester, foredrag og musikaktiviteter, som passer både til Diakonissestiftelsens ønsker og til de kirkelige og kulturelle behov.

Kirken rummer i alt 150 siddepladser, heraf 60 på bænke og resten på flytbare stole, hvilket giver mulighed for, at kirkerummet kan ændre karakter og bruges til f.eks. workshops, teater, samtaler, foredrag med let traktement m.m.

Kirkens nuværende orgel er bygget af Frobenius og Sønner i 1970 og renoveret i 1999. Orgelet har 20 stemmer. Det oprindelige orgel blev bygget til kirkens indvielse og har stadig sin plads over koret, men er ikke længere i brug.