> Tilbage til Emmauskirkens forside

Bag om navnet

Vandringen til Emmaus foregår lige efter påske og stammer fra det Det Nye Testamente, Lukasevangeliet, hvor to af Jesus’ disciple er på vej til landsbyen Emmaus. De er begge meget bedrøvede og skuffede efter påskens dramatiske begivenheder og på deres vandring får de talt om alt det, som er hændt. Undervejs møder de Jesus, og han slår følge med dem. Ingen af disciplene kan i starten genkende Jesus, og sammen vandrer de og deler deres tanker for til sidst at nå frem til Emmaus. Her deler Jesus brødet med disciplene, og da det sker, kan disciplene pludselig se, at det er den opstandne Kristus, de hele tiden har vandret sammen med.

Beretningen om vandringen til Emmaus kan på mange måder minde om det moderne menneskes livsvandring. Det at møde og længes efter at møde mennesker på livets vej og sammen med dem dele tvivl, håb, drømme og kærlighed.