Søster Sophies Minde

Ombygning og energirenovering
Søster Sophies Minde er en bygning på Diakonissestiftelsen, der ligger ud mod Sønder Fasanvej. Bygningen blev opført i 1950’erne med boliger til pensionerede diakonisser. Søster Sophies Minde rummer i dag ét af Diakonissestiftelsens to plejehjem, ældreboliger og en afdeling af genbrugsbutikken Loppeshoppen. Bygningen skal i fremtiden gennemgå en omfattende energirenovering, samtidig tilføjes nye funktioner i en tilbygning hen mod hjørnet af Peter Bangs Vej og i to nye tagetager, som erstatter den nuværende tagetage. 


En ombygget version af Søster Sophies Minde bliver en vigtig facade mod det planlagte nye byrum på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej. Illustration af Arkitema

Renoveringen er et af de tiltag, som skal bidrage til at opfylde Diakonissestiftelsens ambitiøse mål inden for klima og energi. Samtidig er Søster Sophies Minde et godt eksempel på den sociale bæredygtighed i Diakonissestiftelsens udviklingsplan. Det bliver et hus, som både rummer dyre og billige boliger, bofællesskaber for psykisk syge, undervisningsfaciliteter for sygeplejestuderende og SOSU-elever, butik og take away-restaurant. De smukke fællesrum, der i dag fungerer som dagligstue og spisestue for beboerne, bliver til fællesrum for nuværende og nye beboere på hele Diakonissestiftelsen. Således bevares to af de nuværende etager med billige lejeboliger, som de er, mens der tilføjes to etager med seniorboliger. Loppeshoppen, som i dag ligger i en pavillon på hjørnet, vil blive integreret i det nye hus, så hjørnet i stedet kan omdannes til en lille plads.


Arkitema vandt konkurrencen om Søster Sophies Minde

I efteråret 2013 blev der afholdt et parallelopdrag om energirenoveringen og ombygningen af Søster Sophies Minde. I december 2013 blev forslaget fra Arkitema Architects og Rambøll udnævnt som vinderen af konkurrencen. Forslaget roses blandt andet for, at det samlede bygningskompleks fremstår som en flot helhed, samtidig med, at der er en tydelig markering af, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt