Nyt sundhedshus og atriumgård

Diakonissestiftelsen vil opføre et nyt sundhedshus, der samler sundhedsfaglige aktører, faciliteter til motion og bevægelse og giver et nyt mødested til Diakonissestiftelsens mange brugere og besøgende. Sundhedshuset vil blive bygget sammen med en ny atriumgård, som tilføjer Diakonissestiftelsens flere funktioner som café, møderum, plads til store arrangementer og udstillinger. Sundhedshuset og Atriumgården vil give Diakonissestiftelsen en ny hovedindgang og være med til at åbne de historiske bygninger mod den omgivende by og borgerne i lokalområdet.

Med sundhedshuset ønsker Diakonissestiftelsen at styrke synergien mellem forskellige fag- specialister og mellem offentlige og private aktører. Samtidig skal brugerne opleve større sammenhæng i tilbuddene end i dag, og de skal have gode muligheder for selv at være aktive og indgå i netværk, så det bliver nemmere at holde fast i en høj livskvalitet, både når man er rask, og når man er ramt af sygdom.

Privatpraktiserende speciallæger og psykologer, der allerede har klinikker på Diakonissestiftelsen, har været med til at udarbejde det  konkurrenceprogram, der ligger til grund for udformningen af huset. I Sundhedshuset skal der også være plads til alment praktiserende læger, en sygeplejeklinik til Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter, faciliteter til motion og træning, psykiatrirådgivning, daghospice, patientforeninger med mere.

AART vindere af konkurrencen 
I 2013-2014 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om udformningen af det nye sundhedshus og atriumgården. 31. marts 2014 blev forslaget udarbejdet af AART Architects med MOE Rådgivende Ingeniører som underrådgiver offentliggjort som det forslag Diakonissestiftelsen ønsker at opføre.

Forslaget roses for, med en følsom poesi i facaden og en funktionel robusthed i husets indre, at have ramt tonen i et byggeri, der skal invitere til sundhed, innovation og fællesskab.