Voksenelevløn

Voksenelevløn

Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart og har minimum 1 års relevant plejeerfaring af voksne, kan du komme i betragtning til voksenelevløn. Ansættelse som elev medregnes ikke, dvs. plejeerfaring opnået i praktik under uddannelsesforløb kan ikke tælles med.

Med relevant plejeerfaring forstås, at eleven inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget:

  • Indenfor overenskomstens område
  • Indenfor tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område
  • Som handicaphjælper på voksenområdet
  • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.
- Eksempel: 20 timers ansættelse i 6 måneder regnes som 3 måneders beskæftigelse i henhold til bestemmelsen.

Voksenelever aflønnes på Løntrin 11. Du kan finde mere information om elevløn på side 15 under overskriften ”Social- og sundhedssektoren” her:

Læs mere i FOAs lønmagasin for kommunalt ansatte

Hent ansøgningsskema til voksenelevløn: