Frivilligheden som et virkemiddel til at nå målet

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Mange organisationer bruger antallet af frivillige som målestok for, om de er dygtige til frivillighed. Jo flere frivillige jo bedre! Nogle organisationer er endda så villige til at invitere frivillige indenfor, at de siger ”vi tager bare dem, der kommer, og så finder vi ud af, hvad de skal lave bagefter”.

Det svarer lidt til, at man åbner en kaffemaskinefabrik, uden at have gjort sig tanker om, hvilken type medarbejdere, der er brug for og hvor mange og hvad de hver især skal lave, men hvor målet i sig selv er, at ’have så mange medarbejdere som muligt!’. Det ville aldrig ske på en kaffemaskinefabrik, men denne tendens ses ofte der, hvor frivillige involveres.

En organisation, der gerne vil involvere frivillige, skal ligesom kaffemaskinefabrikken, gøre sig tanker om, hvad det egentlig er, de frivillige skal, og ikke blot fokusere på at have så mange frivillige som muligt. I stedet skal du overveje, hvorfor det at involvere frivillige er den bedste løsning. Kendetegnet for en organisation, der er dygtig til frivillighed, er nemlig, at frivilligheden er tænkt ind fra starten som et virkemiddel til at opnå det mål, den er sat i verden for at nå.

Start med hvorfor
Du skal altså gøre dig tanker om, hvorfor frivillige er den bedste løsning til lige netop den opgave, som de skal løse. Hvad er det der gør, at den frivilliges engagement er med til at gøre en forskel? Du skal med andre ord have en stærk fortælling om, hvorfor frivillige er med til at gøre en forskel hos jer, der naturligvis bakkes op af fakta.

Derfor er det ikke længere nok,at du kan fortælle, hvad de frivillige laver (mentor for arbejdsløse unge), eller hvordan de frivillige løser opgaven (mentorer og unge mødes ugentlig). Du skal svare på, hvorfor det giver mening at involvere netop frivillige (de arbejdsløse unge får vished om, at der er nogen, der gider at vælge dem til - og det gør en forskel for den unges selvværd!).

Når du er i stand til at forklare, hvilken forskel, det gør at involvere frivillige, så skiller du dig ud fra alle dem, der blot siger at ’her kan du som frivillig være med til at gøre en forskel’. Og det giver succes!

Med et tydeligt hvorfor vil din organisation stå stærkere:

  • Med et tydeligt hvorfor vil din organisation stå frem blandt de mange andre frivilliginvolverende organisationer, hvor frivillige også kan ’gøre en forskel’, og vil stille dig stærkere, når en potentiel frivillig skal vælge, hvor de vil give deres tid, fordi det er tydeligt, hvilken forskel det er med til at gøre.
  • Hvorfor’et vil gøre det tydeligt, hvorfor netop jeres organisation er en god investering, når der søges donationer til jeres arbejde.
  • Med et tydeligt hvorfor kan hele organisationen forstå og bakke op om den frivillighed, der sammen med de øvrige elementer er en nødvendighed for, at jeres overordnede mål nås.
  • Jeres hvorforvil gøre det klart både internt og eksternt, hvad jeres organisation er sat i verden for, og hvorfor det giver mening, at der stadig skal være plads til den.


Organisationer, der ikke kender deres hvorfor, risikerer at svinde ind
Organisationer der ikke kan fortælle kort og præcist, hvorfor de involverer frivillige risikerer i værste tilfælde at lukke sig om sig selv. De formår ikke at tiltrække nye frivillige, og i stedet svinder de langsomt ind til få frivillige, brugere, aktiviteter og donationer.

Når dette sker er der en tendens til at skyde skylden på de frivillige, der ikke er engagerede. Fonde og puljer, der har fået strengere regler, eller brugerne, der ikke gider bakke op om aktiviteterne får også skylden. Realiteten er, at man ikke kan ændre på andre, og at man altid skal starte med at kigge indad.

Tid til refleksion
I din organisation skal I derfor tage en snak om, hvorfor I involverer frivillige. Hvad er det for en merværdi, det bringer jeres sag eller målgruppe at involvere frivillige? Jeres ’hvorfor’ hænger uløseligt sammen med jeres overordnede strategi.

At finde et hvorfor kan for mange organisationer være rigtigt svært. Derfor kan du starte med disse grundlæggende spørgsmål: 

  1. Hvad er vores organisation sat i verden for at nå?
  2. Hvordan hjælper de frivillige til at nå målet?
  3. Hvorfor vil vi gerne involvere frivillige?
  4. Hvordan er de frivillige virkemidlet til, at vi når vores mål?


Er du blevet nysgerrig på mere?

Læs om hvilken frivillighed I skal involvere for at nå det mål, I er sat i verden for: Ressourcer: Hvilken frivillighed skal der til

Læs om hvordan I undersøger om jeres arbejde virkelig lever op til det, I lover: 
Indsigt: Lever vi op til det vi lover