Trivselspejlemærke

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Pejlemærkerne er et redskab til at undersøge og vurdere om en frivilliggruppe, område eller hel organisation er dygtige til at arbejde med frivillige. Pejlemærkerne kan måle en (eller flere) frivilliggruppers effektivitet, rentabilitet og trivsel. Man bør anvende alle pejlemærker på den samme frivilliggruppe eller område for at få et retvisende billede.

De tre pejlemærker er udarbejdet for Diakonissestiftelsens projekt, FrivilligLaboratoriet i samarbejde med Ingerfair.

Trivselspejlemærket måler, hvordan frivillige trives
En trivselspejling viser, om de frivillige trives. Trivselspejlingen er inspireret af typiske spørgsmål i en arbejdspladsvurdering (APV).

Desuden kan trivselspejlingen også bringe lys over, hvilke specifikke forhold, som de frivillige vurderer godt, og hvilke forhold, der ikke virker hensigtsmæssigt.

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse vurderer de frivillige en række trivselsspørgsmål ud fra en skala på 1 – 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig. Det totale gennemsnit giver en trivselspejling.

Det er op til den enkelte organisation, at vurdere, hvilket gennemsnit de vil acceptere, som værende udtryk for tilfredsstillende. Det anbefales, at det sættes til 4.

Sådan bruger du trivselspejlemærket
Inddrag spørgsmål, der vedrører frivilliges trivsel i en undersøgelse. Derefter indtaster I den gennemsnitlige score i tabellen nedenfor, og vurderer hvilke områder, der bør prioriteres i forhold til at forbedre trivslen på disse områder. 

Eksempel på trivselspejlingen: