Frivilligheden som et strategisk valg

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

En organisation, der arbejder strategisk med frivilligheden og sikrer, at hele organisationen bakker op om det frivillige engagement som et virkemiddel til at nå målet, er i højere grad i stand til at stå distancen i en frivilligverden, hvor der bliver mere rift om både donationer og frivillige. 

Med en strategisk tilgang til frivilligheden sættes frivilligheden på dagsordenen, og den bliver dermed en naturlig del af organisationens DNA.

Der er tre kendetegn ved organisationer, som har succes med frivilligheden [1]:

1. Fælles forståelse for hvorfor der involveres frivillige i organisationen
Organisationer, der har en fælles forståelse for, hvorfor frivillige involveres i organisationens arbejde, og hvorfor de er nødvendige for at nå det fælles mål, står stærkere.

I organisationer, hvor frivilligheden er en naturlig del af det daglige arbejde, er frivilligheden integreret i den overordnede strategi og dermed også et fast punkt på dagsordenen.

Når nye ansatte og frivillige starter bliver de introduceret til vigtigheden af frivilligheden, på lige fod med andre aspekter af det daglige arbejde i organisationen, og dermed skaber organisationen en kultur, hvor alle har forståelse og mulighed for at bakke op om frivilligheden. 

2. Frivilligheden er ikke personbåret
Den fælles forståelse af frivilligheden i organisationen gør, at frivilligheden ikke afhænger af én enkelt person. En personbåret frivillighed er meget sårbar og falder fra hinanden, hvis tovholderen eller frivilligkoordinatoren, der har ansvaret for frivilligheden, bliver taget ud af ligningen.

Når frivilligheden er en integreret del af organisationen er der en fælles forståelse af, hvad tovholderens arbejde går ud på. En frivilligstrategi udarbejdet i fællesskab beskriver fokusset for perioden og dermed er der mulighed for at køre arbejdet videre, uden at skulle starte forfra med en ny tovholder. På den måde undgår organisationen at bruge flere måneder på at bygge frivilligheden op igen.

3. Tovholdere er ordentligt klædt på til at samarbejde med frivillige
I mange organisationer er rollen som tovholder for frivilligheden en kasket. En opgave, der skal løses ved siden af de andre opgaver, tovholderen også har, f.eks. i kraft af sin stilling som sygeplejerske, aktivitetsmedarbejder eller pædagog.

At have ansvaret for frivilligheden sideløbende med en anden rolle kan sagtens lade sig gøre. De organisationer, der er dygtige til frivillighed, har nemlig sikret, at tovholderen er ordentlig klædt på til opgaven. Her har tovholderen udover sin egen faglighed i kraft af sit andet arbejde, også den nødvendige viden og faglige tilgang til arbejdet med frivillige.

Sådan bliver frivilligheden et strategisk valg
Som leder i en organisation eller institution, der gerne vil involvere frivillige, er det vigtigt at anerkende den faglighed det er at samarbejde med frivillige og forstå de mekanismer, der skal til for at motivere og lede frivillige. Den forståelse vil give tovholderen det rum, der er behov for, for at kunne udføre sit arbejde.

Derudover er det dit ansvar, at der kommer fokus på frivilligheden, og at alle i organisationen forstår og anerkender, hvorfor frivillige involveres.

Det kan du bl.a. gøre ved at sørge for, at frivilligheden er et fast punkt på dagsordenen, og ikke kun bliver diskuteret, når der er udfordringer eller der ikke er andet på agendaen. I stedet kan I løbende diskutere, hvordan frivilligheden er med til at nå målet, hvordan I kan udvikle de frivilliginvolverende aktiviteter, om der er behov for flere eller andre typer af frivillige, og hvordan I sikrer, at de frivillige bliver mødt og anerkendt. 

 

Er du blevet nysgerrig på mere?

Læs om hvilken frivillighed I skal involvere for at nå det mål, I er sat i verden for: Ressourcer: Hvilken frivillighed skal der til

Læs om hvordan I fortsætter det succesfulde samarbejde med frivilllige: Evaluering: Sådan bliver vi på toppen

[1] Baseret på arbejdet med FrivilligLaboratoriets fem metoder, samt interview og fokusgrupper med repræsentanter fra forskellige organisationer, foreninger og kommunale institutioner gennem hele FrivilligLaboratoriets projektperiode.