Ressourcer: Hvilken frivillighed skal der til?

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Hvilke frivillige skal vi have for at nå det mål, vi er sat i verden for?
Det kræver både tid og ressourcer at rekruttere frivillige, noget de fleste organisationer og institutioner aldrig har for meget af. Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvilke frivillige der er brug for til de frivilliginvolverende aktiviteter, så du undgår at spilde de ressourcer, I har.

Sådan går du frem, når du vil finde nye frivillige
At bruge ressourcer på rekruttering, der ikke virker, er demotiverende for alle. Derfor skal du sikre, at I grundigt overvejer hvilken type frivillige, der vil være bedst til at løse lige netop jeres opgave.

At rekruttere frivillige kræver en indsigt og viden om, hvad der motiverer folk, en god forståelse for opgaven, der skal løses, hvilken type frivillig, der vil være bedst til at løse opgaven, og hvad der i opgaven kan virke motiverende på denne potentielle frivillige. Derudover er det nødvendigt at have kendskab til målgruppen af frivillige, hvor de befinder sig, og hvordan deres opmærksomhed fanges. 

Når I har en klar ide om, hvorfor, I involverer frivillige, hvad det er for en rolle, de skal spille for, at jeres organisation når sit mål, vil det give jer et billede af hvilke(n) type(r) frivillige, der skal rekrutteres. Jo bedre et billede I har af de frivillige, der er behov for, jo nemmere vil det være at rekruttere dem.

Nedenfor har vi samlet de væsentligste områder, I skal overveje omkring jeres frivillighed.

1) Kræver opgaven en loyal frivillig?
Frivilligheden har forandret sig. De frivillige er ikke som tidligere nødvendigvis loyale over for én organisation, men ligesom vi på arbejdsmarkedet i stigende grad skifter job efter nogle år, er frivillige også mere tilbøjelige til at skifte fra en organisation eller sag til en anden, afhængig af deres livssituation.

Det skal I overveje om jeres frivillighed: Er der fleksibilitet i opgaven, så flere frivillige kan komme ind over samme opgave, eller er det vigtigt for sagen eller målgruppen, at det er den samme frivillige, der kommer hver gang (er relationen vigtig)? 

2) I hvilket omfang er der mulighed for indflydelse på opgaven?
Ikke alle frivillige skal motiveres på samme måde. Nogle frivillige motiveres af medindflydelse, mens andre ikke ønsker at få indflydelse på, hvordan opgaven løses. Hvis den frivillige ikke bliver mødt i sine behov, så virker det demotiverende på den frivillige, der ofte vil vælge at stoppe sit engagement.

Det skal I overveje om jeres frivillighed: Tag stilling til, om der er plads til eller behov for, at de frivillige har indflydelse på og inddrages i, hvordan opgaven skal løses eller om opgaven er fastlåst. Tilpas derefter.


3) Skal opgaven forankres på frivillige hænder?
Ønsker I at forankre opgaven på frivillige hænder, er det vigtigt at have gjort sig disse overvejelser helt fra start. Det er nemlig langt fra sikkert, at de frivillige, der løfter en specifik opgave også gerne vil involveres i den fremtidige overordnede drift af aktiviteten.

Det skal I overveje om jeres frivillighed: Har vi den rette type frivillige, hvis opgaven skal fortsætte på frivillige hænder eller skal der specifikt rekrutteres til denne opgave?

4) Er der fleksibilitet i opgaven?
Det er altid nemmere at organisere de frivillige i faste vagter, men det er ikke altid det, de frivillige selv ønsker.

Det skal I overveje om jeres frivillighed: Er der mulighed for at de frivillige selv kan være med til at bestemme, hvornår deres opgaver løses?

5) Hvor mange frivillige har I egentlig brug for?
Der er en tendens til at tænke, at flere frivillige er bedre end færre frivillige. Men flere frivillige er ikke nødvendigvis bedre, hvis der ikke er opgaver nok til dem eller hvis I ikke opnår den ønskede forandring. Derfor skal I undersøge, hvor mange frivillige, I egentlig har brug for, om jeres frivilliginvolverende aktiviteter er organiseret på den bedst mulige måde, eller om der er behov for justeringer og dermed behov for flere/færre frivillige. 

Det skal I overveje om jeres frivillighed: Hvad er opgaven, og hvor mange frivillige har vi reelt brug for til at løse den?

Svarene på ovenstående spørgsmål vil give dig og din organisation et godt indblik i den frivillighed, der er behov for, og hvilken indsats der ligger i at finde, fastholde og motivere dem.

 

 

Er du blevet nysgerrig på mere?

 

Læs om hvordan frivilligheden bliver et virkemiddel

Læs om hvordan du arbejder strategisk med frivilligheden