Økonomisk pejlemærke

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Økonomisk pejlemærke

Pejlemærkerne er et redskab til at undersøge og vurdere om en frivilliggruppe, område eller hel organisation er dygtige til at arbejde med frivillige. Pejlemærkerne kan måle en (eller flere) frivilliggruppers effektivitet, rentabilitet og trivsel. Man bør anvende alle pejlemærker på den samme frivilliggruppe eller område for at få et retvisende billede.

De tre pejlemærker er udarbejdet for Diakonissestiftelsens projekt, FrivilligLaboratoriet i samarbejde med Ingerfair. 

Det økonomiske pejlemærke måler rentabilitet
Det økonomiske pejlemærke måler frivilliggruppens rentabilitet i forhold til et tilfælde, hvor ansatte medarbejdere skal løse den samme opgave. Det vil sige, om det i virkeligheden bedre kunne have svaret sig at ansætte personale end at involvere frivillige.

Til udregningen benyttes OVIR beregningen[1] (Organization Volunteer Investment Ratio) (OVIR er baseret på arbejde udført af G. N. Karn (1983) og K. Gaskin (1999):

  • Hvis OVIR  er < 1 betyder det, at investeringen ikke er rentabel
  • Hvis OVIR er = 1 betyder det, at investeringen tjener sig selv hjem.
  • Hvis OVIR er > 1 betyder det, at investeringen er rentabel

OVIR siger ikke noget om, hvornår, frivilliggruppen bliver rentabel. Derfor inkluderes en tidsdimension (6-måneders intervaller) i pejlemærkets udregning.

Opmærksomhedspunkter ved brug af pejlemærket

  • OVIR bruges ofte til at forudsige rentabiliteten.
  • Det kan være svært at estimere den frivilliges timeløn.
  • Man bør sammenligne med andre frivilliggrupper eller organisationer for at vurdere, om man er dygtig til at arbejde med frivillige.
  • Der kan være områder, hvor det er svært at indhente data om brugernes tilfredshed.


Sådan bruger du det økonomiske pejlemærke
Undersøg, hvad frivilligrollen ville svare til, hvis der skulle ansattes en person i stedet for den frivillige (f.eks. ufaglært, butiksassistent, SOSU-hjælper), og hvad timelønnen vil være.

Denne tilførte værdi sammen med den samlede investering indtastes i skemaet, som ses i eksemplet nedenfor, der udregner rentabiliteten.

 

[1] OVIR er baseret på arbejde udført af G. N. Karn (1983) og K. Gaskin (1999)