Indsigt: Lever vi op til det, vi lover?

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Har din organisation nogensinde undersøgt, om jeres frivillighed lever op til det I lover? Om det, at I involverer frivillige, faktisk har den effekt, I regner med, den har. Eller opretholder I blot en måde at løse opgaven på uden at kende effekten?

Langt de fleste organisationer har aldrig undersøgt om deres frivillighed rent faktisk holder, hvad den lover. De har aldrig spurgt brugerne, om de får det ud af aktiviteten, som de regner med, at brugerne gør. De har ikke undersøgt, om målet kunne nås på en bedre eller anderledes måde.

Du står stærkere, når du kender effekten af det frivillige arbejde
At undersøge om de aktiviteter organisationen laver rent faktisk har en effekt, vil ikke kun gøre din organisation stærkere, det vil også give dig mulighed for løbende at justere, så I hele tiden sikrer, at I når det mål, I er sat i verden for.

Når du ved, at det arbejde de frivillige laver virker, vil det styrke din ansøgning til flere donationer, fordi du kan bevise, at netop jeres aktivitet giver resultater. At kende til effekten af det frivillige arbejde vil gøre det nemmere at rekruttere nye frivillige, fordi du kan fortælle dem, hvilken forskel de kan være med til at gøre. Og når effekten af det frivillige arbejde er kendt, er det nemmere for hele organisationen at forstå og bakke op omkring det frivillige engagement og skabe en god frivilligkultur. 

At undersøge om frivilligheden gør en forskel kræver mod
At turde spørge brugerne, om de bliver mindre ensomme/får bedre selvværd/føler de har noget at se frem til m.m. kræver mod. Det kræver mod, for siger de nej, skal du ændre det, du laver.

Nogle organisationer vil påstå, at de ikke behøver at undersøge effekten, fordi brugerne jo kommer til aktiviteterne, og det er bevis nok i sig selv. Det, at brugerne kommer, er dog ikke altid ensbetydende med, at aktiviteten har den ønskede effekt. Det kan eksempelvis blot skyldes, at der ikke er andet at komme til. Derfor er det vigtigt, at du har mod til at undersøge effekten af det frivillige arbejde. Undersøge om den måde I har valgt at imødekomme et behov på, rent faktisk virker. 

Samfundet forandrer sig og det gør sagen og målgruppens behov også
Hvis din organisation holder fast i måden at løse opgaven op, blot fordi I altid har gjort det på denne måde, risikerer I at fejle. Når samfundet ændrer sig, ændrer vores behov sig også, og dermed de behov som jeres frivillige og brugere har.

Sammenligner vi med virksomhedernes verden, er der mange eksempler på, hvordan virksomheder er blevet overhalet indenom, fordi de ikke har været opmærksomme på, at markedets behov har ændret sig. De fortsætter med at producere deres produkt, uden at undersøge, hvad målgruppen egentlig syntes og om deres behov har ændret sig. Tænk blot på Nokia, der blev overhalet af Apple.

Det samme sker i den frivillige verden, hvor vi ser nye foreninger og selvorganiserede aktiviteter dukke op, som løser en opgave på en ny og forfriskende måde, der tiltrækker både brugere, frivillige og donationer.

Cykling uden alder, GAME og Fødevarefællesskaberne er tre gode eksempel på aktiviteter, som imødekommer et behov andre organisationer i mange år har varetaget (ensomhed, aktivering af unge i udsatte boligområder og økologi), men som nu får stor succes, enten fordi aktiviteten, der skal imødekomme behovet, er tænkt anderledes eller fordi målgruppen er inddraget i at finde en løsning på deres eget behov. 

Spørg ind til den oplevede effekt
I mange tilfælde vil det være meget krævende at undersøge den egentlige effekt af de frivilliges arbejde. Kort fortalt, så vil det kræve, at du har en sammenlignelig gruppe brugere at holde dine resultater op imod. Du kan derimod godt undersøge den oplevede effekt af de frivilliges arbejde. Lige meget hvilken målgruppe du arbejder med, vil du kunne undersøge den oplevede effekt af de frivilligdrevne aktiviteter, så længe du tager højde for målgruppens evne til at svare på spørgsmål vedrørende aktiviteten.

Det kan således i langt de fleste tilfælde godt lade sig gøre at spørge ind til den umiddelbare oplevelse af en aktivitet og den oplevede effekt, for eksempel ved at bruge forskellige spørgeteknikker eller ved at bruge billeder frem for tekst. Det kan også være en fordel at spørge pårørende, de frivillige eller det sundhedsfaglige personale, hvad deres oplevelse er både lige efter en aktivitet og på sigt. 

Kom godt i gang med at undersøge den oplevede effekt af det frivillige arbejde
Afhængigt af målgruppen kan I overveje at lave individuelle interviews, fokusgrupper eller spørgeskemaer. En undersøgelse af den oplevede effekt af frivilligheden kan med fordel bygges op omkring, hvordan den enkelte person forholder sig til forskellige udsagn, samt hvorvidt de vil anbefale aktiviteten til andre:

Spørgsmål til brugerne:

1) I hvor høj grad vil du anbefale aktiviteten til andre?

2) Bliver du spurgt om, hvorvidt der er aktiviteter, du godt kunne tænke dig?

3) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring de frivilliges arbejde:

    a) Det gør mig glad, at deltage i aktiviteterne de frivillige arrangerer

    b) Aktiviteterne, der bliver arrangeret, er spændende / relevante for mig

    c) Jeg føler mig mindre ensom, når jeg deltager i aktiviteterne


Spørgsmål til de frivillige:
Ud fra dine erfaringer fra det frivillige arbejde, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring dit engagement som frivillig:

a) Det skaber glæde blandt brugerne

b) Brugerne værdsætter min indsats

c) Brugerne giver udtryk for, at de er mindre ensomme


Spørgsmål til fagprofessionelle:
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring de frivilliges arbejde:

a) De frivillige skaber glæde blandt brugerne

b) Brugerne værdsætter de frivilliges indsats

c) De frivillige mindsker brugernes oplevelse af ensomhed

Sammenhold resultaterne
Når du både spørger frivillige, brugere og ansatte om deres respektive oplevelser, kan du risikere at gøre nogle interessante opdagelser. Måske vurderer de frivillige og ansatte i langt højere grad end brugerne, at de frivilliges indsats skaber mindre ensomhed blandt brugerne.

Er du blevet nysgerrig på mere?

Læs om hvordan frivilligheden bliver et virkemiddel 

Læs om hvordan du sikrer at I leder ud fra fakta: Baserer du dine beslutninger på myter eller fakta?